Object structure
Title:

Międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w Polsce niekorzystne dla organizmu człowieka = Interdaily changes of the atmospheric pressure in Poland unfavourable for a human being’s organizm

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 84 z. 3 (2012)

Creator:

Koźmiński, Czesław (1932– ) ; Michalska, Bożena

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

human bioclimatology ; atmospheric pressure

References:

1. Błażejczyk K., 2004, Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 192, Warszawa.
2. Błażejczyk K., Baranowski J., Śmietanka M., Pisarczyk S., 1998, Influence des conditions meteorologiques sur la sanse des habitants de Varsovie, Publication de L’ Association International de Climatologie, 11, s. 338–342.
3. Bogucki J. (red.), 1999, Biometeorologia turystyki i rekreacji, seria: Podręczniki, AWF, Poznań.
4. Budzyński P., Pogoda W., Pogodziński M., 2000, Sezonowość wpływu dobowych wahań ciśnienia atmosferycznego na występowanie ostrych powikłań choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy, Przegląd Lekarski, 57, 11.
5. Delyukov A., Didyk L., 1999, The effects of extra-low frequency atmospheric pressure oscillations on human mental activity, International Journal of Meteorology, 43. s. 31–37.
6. Fortuniak K., Kożuchowski K., Papiernik Z., 2000, Sezonowa zmienność ciśnienia atmosferycznego w Warszawie w XIX i XX wieku, Przegląd Geofizyczny, 45, 1, s. 17–32.
7. Gonzales S., Diaz J., Pajares M., Alberdi J., Otero A., Lopez C., 2001, Relationships between atmospheric pressure and mortality in Madrid Autonomous Region: a time series study, International Journal Biometeorology, 45, s. 34–40.
8. Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K, Krawczyk B., 1997, Bioklimatologia człowieka, Monografie IGiPZ PAN, 1, Warszawa.
9. Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., Kuchcik M., 2004, Wpływ środowiska atmosferycznego na zdrowie i samopoczucie człowieka, Monografie IGiPZ PAN, 4, Warszawa.
10. Kożuchowski K., 1995, Głębokie cyklony, antycyklony i cyrkulacja strefowa nad Europą (1960–1990), Przegląd Geofizyczny, 40, 3, s. 231–246.
11. Koźmiński C., Michalska B., 2010, Międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku, Przegląd Geograficzny, 82, 1, s. 73–84.
12. Koźmiński C., Michalska B., 2011, Meteorologiczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku, Acta Balneologica, 1 (123), s. 68–74.
13. Krawczyk B., 2010, Dobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w Warszawie a dolegliwości układu krążenia, IGiPZ PAN, Warszawa, maszynopis.
14. Kuchcik M., 1999, Wpływ warunków pogodowych na umieralność mieszkańców Warszawy, Balneologia Polska, 41, 1–2, s. 71–87.
15. Owczarek M., 2005, Bodźcowe oddziaływanie ciśnienia atmosferycznego w rejonie polskiej stacji polarnej w Hornsundzie w latach 1991–2000, Problemy Klimatologii Polarnej, 15, s. 143–153.
16. Papiernik Ż., 2004, Międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w Łodzi w latach 1951–2000, Balneologia Polska, 46, 1–2, s. 93–102.
17. Półrolniczak M., 2010, Międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego na obszarze środkowej Europy w latach 1951–2000 jako czynnik wpływający na zdrowie człowieka, Studia i Prace z Geografii i Geologii, 20, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
18. Przybyła R., 1994, Próba określenia wpływu stanów pogody na samopoczucie ludzi chorych psychicznie w Zakopanem, [w:] Wybrane zagadnienia z klimatologii i bioklimatologii, Zeszyty IGiPZ PAN, 24, Warszawa, s. 31–48.
19. Skrobowski A., 1989, Wpływ wybranych czynników atmosferycznych na częstość występowania zawału serca, Lekarz Wojskowy, 65, s. 11–12.
20. Wojtach B., 2002, O potrzebie informacji biometeorologicznej w systemach ostrzegania o niepożądanych skutkach zmienności pogody, [w:] „Współczesne problemy ekstremalnych zagrożeń środowiska”, IV Ogólnopolska Szkoła, Jachranka, 28–30.10.2002, red. M. Maciejewski, IMGW, Warszawa, materiały powielone, s. 203–210.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

84 ; 84

Issue:

3 ; 3

Start page:

361 ; 361

End page:

374 ; 374

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,9 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2012.3.1

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: