Object structure
Title:

Wpływ Oscylacji Północnoatlantyckiej (NAO) na międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w Polsce = The influence of the North Atlantic Oscillation (NAO) on day-to-day changes of atmospheric pressure in Poland

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 84 z. 3 (2012)

Creator:

Koźmiński, Czesław (1932– ) ; Michalska, Bożena

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

North Atlantic Oscillation ; atmospheric pressure ; Poland

References:

1. Błażejczyk K., 2004, Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 192, Warszawa.
2. Bogucki J. (red.), 1999, Biometeorologia turystyki i rekreacji, AWF, Poznań.
3. Fortuniak K., Kożuchowski K., Papiernik Z., 2000, Sezonowa zmienność ciśnienia atmosferycznego w Warszawie w XIX I XX wieku, Przegląd Geofizyczny, 45, 1, s. 17–32.
4. Jones PD., Jonsson T., Wheeler D., 1997, Extension to the North Atlantic Oscillation using early instrumental pressure observations from Gibraltar and south-west Iceland, International Journal of Climatology, 17, s. 1433–1450.
5. Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., Kuchcik M., 2004, Wpływ środowiska atmosferycznego na zdrowie i samopoczucie człowieka, Monografie IGiPZ PAN, 4, Warszawa.
6. Kożuchowski K., 1995, Głębokie cyklony, antycyklony i cyrkulacja strefowa nad Europą (1960–1990), Przegląd Geofizyczny, 40, 3, s. 231–246.
7. Koźmiński C., Michalska B., 2010a, Efect of the North Atlantic Oscilation on the extreme air temperature at the Polish Baltic Coast, Acta Agrophysica, 16(1), s. 79–92.
8. Koźmiński C., Michalska B., 2010b, Międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku, Przegląd Geograficzny, 82, 1, s. 73–84.
9. Koźmiński C., Michalska B., 2012, Międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego w Polsce niekorzystne dla organizmu człowieka, Przegląd Geograficzny, 84, 3, s. 361–374.
10. Marshall J., Kushnir Y., Batisti D., Chang P., Czaja R., Dicson R., Hurrell J., McCartney M., Saravanan R., Visbeck M., 2001, North Atlantic climate variability: phenomena. impact and mechanisms, Journal of Climatology, 21, s. 1863–1898.
11. Marsz A.A., Styszyńska A., 2001, Oscylacja Północnego Atlantyku a temperatura powietrza nad Polską, Wyższa Szkoła Morska, Gdynia.
12. Półrolniczak M., 2010, Międzydobowe zmiany ciśnienia atmosferycznego na obszarze środkowej Europy w latach 1951–2000 jako czynnik wpływający na zdrowie człowieka, Studia i Prace z Geografii i Geologii, 20, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
13. Ustrnul Z., Czekierda D., 2000, Air pressure extremes during the instrumental observation period in Warsaw, Prace Geograficzne UJ, 108, Kraków.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

84

Issue:

3

Start page:

375

End page:

386

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,9 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2012.3.2

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: