Object structure
Title:

Wieloletnia zmienność sytuacji meteorotropowych w Krakowie = Long-term variability of meteotropic situations in Kraków

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 84 z. 3 (2012)

Creator:

Matuszko, Dorota ; Piotrowicz, Katarzyna

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

bioclimate ; meteotropic situations ; Cracow

References:

1. Błażejczyk K., Twardosz R., Kunert A., 2003, Zmienność warunków biotermicznych w Krakowie w XX wieku na tle wahań cyrkulacji atmosferycznej, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 188, Warszawa, s. 233–246.
2. Daniłowa N.A., 1988, Przyroda i nasze zdrowie, Wiedza Powszechna, Warszawa.
3. Hess T.M., Niedźwiedź T., Obrębska-Starklowa B., 1989, Bioklimat Krakowa, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 73, s. 7–57.
4. Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., 1997, Bioklimatologia człowieka, Monografie IGiPZ PAN, 1, Warszawa.
5. Matuszko D., Piotrowicz K., 2007, Warunki bioklimatyczne, [w:] D. Matuszko (red.), Klimat Krakowa w XX wieku, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 169–186.
6. Morawska-Horawska M., Powroźnik M., Rysz M., Tumidajski T., 1984, Wpływ warunków meteorologicznych i zanieczyszczeń powietrza na liczby zgonów i częstość interwencji pogotowia ratunkowego w Krakowie, [w:] Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji „Klimat i bioklimat miast”, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 134–139.
7. Niedźwiedź T., 2011, Kalendarz typów cyrkulacji atmosfery dla Polski południowej (zbiór komputerowy), Katedra Klimatologii, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec.
8. Niedźwiedź T., Obrębska-Starklowa B., Limanówka D., Mroczka A., Ustrnul Z., 1994–1995, Zmienność bioklimatu Krakowa, Folia Geographica, ser. Geographica-Physica, 36-37, s. 89–105.
9. Wiecha D., 1952, Wpływ warunków meteorologicznych na śmiertelność na terenie miasta Krakowa w roku 1950, Rozprawy Wydziału Lekarskiego PAU, XIII, Kraków.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

84

Issue:

3

Start page:

413

End page:

422

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,5 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2012.3.5

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: