Object structure
Title:

Warunki bioklimatyczne jako czynnik kształtujący potencjał rekreacyjny Sudetów = Bioclimatic conditions as a factor shaping recreational potential of the Sudetic Mountains

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 84 z. 3 (2012)

Creator:

Miszuk, Bartłomiej ; Otop, Irena ; Owczarek, Małgorzata

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

mountains ; recreational potential ; bioclimatic conditions of recreation ; Sudety Mountains

References:

1. Błaś M., Sobik M., 2000, Mgła w Karkonoszach i wybranych masywach górskich Europy, [w:] J. Štursa, K.R. Mazurski, A. Pałucki (red.), Proceedings of the International Conference „Geoecological Problems of the Giant Mountains”, Svoboda nad Upou, Krkonose National Park – Czech Republic, 19–21 September 2000, Opera Corcontica, 37, 1, s. 35–46.
2. Błaś M., 2005, Osobliwości klimatu Karkonoszy i Gór Izerskich, [w:] K. Krzemień, J. Trepińska, A. Bokwa (red.), Rola stacji terenowych w badaniach geograficznych, Instytut Geografii Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 109–122.
3. Błażejczyk K., 2004, Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 192, Warszawa.
4. Błażejczyk K., 2006, MENEX_2005 – the Revised Version of Man-Environment Heat Exchange Model, www.igipz.pan.pl/geoekoklimat/blaz/menex.htm
5. Błażejczyk K. Matzarakis A., 2008, Evaluation of climate from the point of view of recreation and tourism, [w:] Proceedings 18th International Congress on Biometeorology, Tokyo, 22–26 September 2008, International Society of Biometeorology, Local Organizing Committee, Tokyo, s. 1–4.
6. Dubicka M., 1997, Variation of sunshine duration in selected mountain regions of centra lEurope, Acta Universitatis Wratislaviensis, 1950, Prace Instytutu Geograficznego, Seria C, Meteorologia i Klimatologia, 4, s. 31–41.
7. Falarz M., 2005, Dni z pogodą parną na obszarze Polski, Przegląd Geograficzny, 77, 3, s. 311–323.
8. Matzarakis A., 2007, Assessment method for climate and tourism based on daily data, [w:] A. Matzarakis, C.R. de Freitas, D. Scott (red.), Developments in Tourism Climatology, Commision on Climate, Tourism and Recreation, International Society of Biometeorology, Freiburg, s. 52–58.
9. Matzarakis A., 2010, Assessment of weather and climate for tourism and health in the Alps, [w:] Proceedings Forum Alpinum 2010; Metropolises and “their” Alps, München/Bayerische Akademie der Wissenschaften, 1, s. 35–38,
10. Miszuk B., 2010, Struktura sezonowa i przestrzenna warunków bioklimatycznych Karkonoszy i Gór Izerskich, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
11. Szczepankiewicz-Szmyrka A., Mielcarek A., 1997, Bioclimatic conditions in subalpine zone of Karkonosze Mts., Acta Universitatis Wratislaviensis, 1950, Prace Instytutu Geograficznego, Seria C, Meteorologia i Klimatologia, 4, Wrocław, s. 95–101.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

84

Issue:

3

Start page:

437

End page:

446

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2012.3.7

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: