Object structure

Title:

Warunki siedliskowe kateny ekosystemów leśnych na Wysoczyźnie Rawskiej : ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki wodno-troficznych właściwości gleb = Habitat conditions in the forest ecosystems catena situated on the Rawa Plateau : with particulary regard to dynamics of hydro-trophic properties

Subtitle:

Dokumentacja Geograficzna 1990 z. 5-6

Creator:

Degórski, Marek

Publisher:

IGiPZ PAN ; Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Wrocław ; Warszawa

Date issued/created:

1990

Description:

206 s. : il. ; 24 cm ; Bibliogr. s. 195-200 ; Streszcz. ang. i ros.

Type of object:

Książka/Rozdział

Subject and Keywords:

Ekologia lasów -- Polska -- Rawska, Wysoczyzna [KABA] ; Ekologia gleb -- Polska -- Rawska, Wysoczyzna [KABA] ; Gleby leśne -- analiza -- Polska -- Rawska, Wysoczyzna [KABA] ; ekosystemy leśne ; warunki siedliskowe

Relation:

Dokumentacja Geograficzna

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Książka

Format:

Rozmiar pliku 24,4 MB ; application/pdf

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.944[1990, z.5/6] ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.5709[1990, z.5/6] ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.5711[1990, z.5/6] ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng ; rus

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: