Object structure
Title:

Nowa krzywa lichenometryczna dla polskiej części Karpat = A new lichenometric curve for the Polish part of the Tatra Mountains

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 85 z. 1 (2013)

Creator:

Kędzia, Stanisław

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

lichens ; lichenometric dating ; lichenometric curve ; Tatra Mountains

References:

1. Andrè M.-F., 1986, Dating slope deposits and estimating ratek of rock Wall retreat In northwest Spitsbergen by lichenometry, Geografiska Annaler, 68A, 1–2, s. 65–75.
2. Andrè M.-F., 1990, Frequency of debris flows and slush avalanches in Spitsbergen: a tentative evaluation from lichenometry, Polish Polar Research, 11, 3–4, s. 345–363.
3. Baranowski J., 2003a, Dynamika zmian dobowych i zróżnicowanie przestrzenne temperatury powietrza na Hali Gąsienicowej, Przegląd Geograficzny, 75, 2, s. 271–286.
4. Baranowski J., 2003b, Lokalne zróżnicowanie warunków solarnych w Tatrach i jego związki z rzeźbą terenu i szatą roślinną (na przykładzie Hali Gąsienicowej), IGiPZ PAN, Warszawa, maszynopis.
5. Baranowski J., Kędzia S., 2011, Wpływ rzeźby terenu na topoklimat i położenie górnej granicy lasu, [w:] A. Kotarba (red.), Tatrzański Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi – Oddział Krakowski, Zakopane, 1, s. 17–22.
6. Benedict J.B., 1967, Recent glacial history of an alpine area in the Colorado Front Range, USA. I. Establishing a lichen growth curve, Journal of Glaciology, 6, s. 817–832.
7. Beschel R.E., 1950, Flechen als Alters mastab prezenter Moränen, Zeitschrift für Gletscherkunde und Glazialgeologie, 1, s. 152–161.
8. Beschel R.E., 1961, Dating rock surfaces by lichen growth and its application to glaciology and physiography (lichenometry), Geology of the Arctic, 2, s. 1044–1062.
9. Coxon D.S., Kershaw W., 1983, The ecology of Rhizocarpon superficiale (Schaer.) II. The seasonal response of net photosynthesis and respiration to temperature, moist and light, Canadian Journal of Botany, 62, s. 3019–3030.
10. Dąbski M., 2002, Dating of the Fláajökull moraine ridges, SE-Iceland; comparison of the glaciological, cartographic and lichenometrical data, Jökull, 51, s. 17–24.
11. Dąbski M., 2007, Lichenometryczna analiza rozkładu częstości jako metoda datowania moren lodowca Fláa (SE Islandia), Słupskie Prace Geograficzne, 4, s. 61–77.
12. Evans D.J.A., Archer S., Wilson D.J.H., 1999, A comparison of the lichenometric and Schmidt hammer dating techniques based on data from the proglacial areas of some Icelandic glaciers, Quaternary Science Reviews, 18, s. 13–41.
13. Golledge N.R., Everest J.D., Bradwell T., Johnson J.S., 2010, Lichenometry on Adelaide Island, Antarctic Peninsula: size-frequency studies, growth rates and snowpatches, Geografiska Annaler, 92A, 1, s. 111–124.
14. Hess M., 1965, Piętra klimatyczne w polskich Karpatach Zachodnich, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 11
15. Hess M., 1966, O mezoklimacie wypukłych i wklęsłych form terenowych w Polsce południowej, Przegląd Geofizyczny, 11 (19), 1, s. 23–35.
16. Innes J.L., 1984, Lichenometric dating of Derbis-flow deposits on Alpinie colluvial fans in southwest Norway, Earth Surface Processed and Landforms, 10, s. 519–524.
17. Jochimsen M., 1973, Does the size of lichen thalli really constitute a valid measure for dating glacial deposits?, Arctic and Alpine Research, 5 4, s. 417–424.
18. Jonasson Ch., Kot M., Kotarba A., 1991, Lichenometrical studies and dating of derbis flow deposits in the High Tatra Mountains, Poland, Geografiska Annaler, 73A, s. 141–146.
19. Kędzia S., 2010, The age of debris surfaces on the Żółta Turnia (the Polish Tatra Mts.), Geomorphologia Slovaca et Bohemica, 2, s. 29–38.
20. Kędzia S., 2011a, Krzywa lichenometryczna porostu naskalnego Rhizocarpon geographicum dla Karkonoszy, Przyroda Sudetów, 14, s. 141–148.
21. Kędzia S. 2011b, The influence of relief on microclimate and location of the upper tree-limit, Geographia Polonica, 84, 1, s. 5–11.
22. Konieczniak J., 2010, Encyklopedia schronisk tatrzańskich, Oficyna Wydawnicza „Wierchy”, Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, Kraków.
23. Kotarba A., 1988, Lichenometria i jej zastosowanie w badaniach geomorfologicznych w Tatrach, Wszechświat, 89, 1, s. 13–15.
24. Kotarba A., 1989, On the age of derbis slops in the Tatra Mountains, Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 23, s. 139–152.
25. Kotarba A., 1991, On the ages and magnitude of debris flow in the Polish Tatra Mountains, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, 39, 2, s. 129–135.
26. Kotarba A., 1992, High-energy geomorphic events in the Polish Tatra Mountains, Geografiska Annaler, 74A, 2–3, s. 123–132.
27. Kotarba A., 1997, Formation of High-Mountain Talus Slopes Related to Debris-Flow Activity in the High Tatra Mountains, Permafrost and Periglacial Processes, 8, s. 191–204.
28. Kotarba A., 2001, Lichenometryczne oznaczanie wieku formy rzeźby wysokogórskiej, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 179, Warszawa, s. 197-208.
29. Kotarba A., Pech P., 2002, The recent evolution of talus slopes in the High Tatra Mountains (with the Pańszczyca Valley as example), Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 36, s. 69–76.
30. Lock W.W., Andrews J.T., Webber P.J., 1979, A Manual for Lichenometry, British Geomorphological Research Group, Technical Bulletin, 26.
31. Orwin J.F., McKinzey K.M., Stephens M.A., Dugmore A.J., 2008, Identifying moraine surfaces with similar histories using lichen size distributions and the U2 statistic, southeast Iceland, Geografiska Annaler, 90A, 2, s. 151–164.
32. Roberts S J., Hodgson D.A., Shelley S., Royles J., Griffiths H.J., Deen T.J., Thorne M.A.S., 2010, Establishing lichenometric ages for nineteenth- and twentieth-century glacier fluctuations on South Georgia (South Atlantic), Geografiska Analer, 92A, 1, s. 125–139.
33. Siöberg R., 1990, Measurement and calibration of weathering processes and lichenometric investigations on a wale washed moraine, Bådamalen, on the Upper Norrland Coast, Sweden, Geografiska Annaler, 72A, 3–4, s. 319–327.
34. Thompson A., Jones A., 1986, Rates and causes of proglacial river terrace formation in southeast Iceland: an application of lichenometric dating techniques, Boreas, 15, 3, s. 231–246.
35. Trenbirth H.E., Matthews J.A., 2010, Lichen growth rates on glacier forelands in southern Norway: preliminary results from a 25-year monitoring programme, Geografiska Annaler, 92A, 1, s. 19–39.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

85

Issue:

1

Start page:

53

End page:

63

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,3 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2013.1.4

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: