Object structure
Title:

Właściwości odzieży zapewniającej komfort termiczny w trakcie wędrówki górskiej na przykładzie Drogi Królewskiej w Paśmie Łysogórskim Gór Świętokrzyskich = Clothing insulation required during mountain hiking – case study from the Royal Route – Łysogóry Range (Świętokrzyskie Mts.)

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 85 z. 1 (2013)

Creator:

Jarzyna, Krzysztof

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

mountain tourism ; biometeorological conditions ; clothing ; Łysogóry Range ; Świętokrzyskie Mountains

References:

1. Araźny A., Migała K., Sikora S., Budzik T., Puczko D., 2009, Warunki meteorologiczne i biometeorologiczne w rejonie Hornsundu w ciepłej porze roku 2007 i 2008, Problemy Klimatologii Polarnej, 19, s. 203–222.
2. Bąkowska M., 2009, Specyfika przebiegu dobowego wybranych wskaźników bioklimatycznych w Kołobrzegu, Balneologia Polska, 51, 3, s. 194–200.
3. Błażejczyk K., 1993, Wymiana ciepła pomiędzy człowiekiem a otoczeniem w różnych warunkach środowiska geograficznego, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 159.
4. Błażejczyk K., 2004, Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 192, Warszawa.
5. Błażejczyk K., Twardosz R., Kunert A., 2003, Zmienność warunków biotermicznych w Krakowie w XX wieku na tle wahań cyrkulacji atmosferycznej, [w:] Postępy w badaniach klimatycznych i bioklimatycznych, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 188, Warszawa, s. 233–246.
6. Castellani J.W., Young A.J., Degroot D.W., Stulz D.A., Cadarette D.S., Hind. S.G., Zamecnik J., Shek P.N., Sawka M.N., 2001, Thermoregulation during cold exposure after several days of exhaustive excersise, Journal of Applied Physiology, 90, 3, s. 939–946.
7. Gorajska J., 2010, Typy pogody na stacji meteorologicznej Święty Krzyż w dziesięcioleciu 1997–2006, Zakład Bioklimatologii i Klimatologii Regionalnej IG UJK, Kielce, maszynopis.
8. Janowski I., 2002, Ruch turystyczny w Świętokrzyskim Parku Narodowym, [w:] J. Partyka (red.), Użytkowanie turystyczne parków narodowych. Ruch turystyczny – zagospodarowanie– konflikty – zagrożenia, Ojcowski Park Narodowy, Ojców, s. 373–383.
9. Kossowska-Cezak U., Martyn D., Olszewski K., Kopacz-Lembowicz M., 2000, Meteorologia i klimatologia. Pomiary, obserwacje, opracowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź.
10. Krawczyk B., 1993, Typologia i ocena bioklimatu Polski na podstawie bilansu cieplnego ciala człowieka, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 160, Wrocław-Warszawa.
11. Miszuk B., 2008, Charakterystyka warunków bioklimatycznych Karkonoszy z punktu widzenia różnych form turystyki i rekreacji, Prace Geograficzne IGiGP UJ, 120, s. 79–91.
12. Monografia Świętokrzyskiego Parku Narodowego, 2000, red. S. Cieśliński, A. Kowalkowski, Świętokrzyski Park Narodowy, Bodzentyn-Kraków.
13. Morabito M., Pavlinic D.Z., Crisci A., Capecchi V., Orlandini S., Mekjavic I.B., 2009, Determining optimal clothing ensembles for military personnel conducting outdoor activities in cold environments, [w:] Soldiers in Cold Environment, Raport NATO, Research and Technology Organisation, RTO-MP-HFM-168, http://www.rta.nato.int/Pubs/ rdp.asp?RDP=RTO-MP-HFM-168 (10.09.2011).
14. Olszewski J.L., Szałach G., Żarnowiecki G., 2000, Indywidualne cechy klimatu i bioklimatu Gór Świętokrzyskich, Acta Universitatis Nicolai Copernici, 106, s. 253–267.
15. Owczarek M., 2004, Odczuwalność cieplna w okresie zimowym w rejonie polskiej stacji polarnej w Hornsundzie w latach 1991–2000, Problemy Klimatologii Polarnej, 14, s. 171–182.
16. Sikora S., 2008, Bioklimat Wrocławia, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 3, Wrocław.
17. Skrzypski J., 1989, Zastosowanie analizy bilansu cieplnego człowieka zmodyfikowaną metodą Fangera do oceny bioklimatu i termicznych warunków klimatoterapii, Problemy Uzdrowiskowe, 7/8.
18. Skrzypski J., Papiernik Ż., 2006, Zmiany bioklimatu miast: na przykładzie Łodzi, PAN O.Łódź, Łódź.
19. Sudoł-Szopińska I., Chojnacka A., 2007, Praktyczne aspekty oceny narażenia pracowników zatrudnionych w warunkach środowiska zimnego za pomocą wskaźników WCI i IREQ, Bezpieczeństwo Pracy, 2, s. 16–19.
20. Yan Y.Y., Oliver J.E., 1996, The CLO: A utilitarian unit to measure weather/climate comfort, International Journal of Climatology, 16, s. 1045–1056.
21. http://db.eurad.uni-koeln.de, strona Rhenisch Institute for Environmental Research at the University of Cologne (3.09.2011).
22. http://dolomity-wspinanie.pl/index.php/2010/09/softshell-czy-jest-mi-to-tak-potrzebne/ (10.09.2011).
23. http://new.meteo.pl/komentarze/index1.php, strona Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego UW (2.09.2011).
24. http://www.engineeringtoolbox.com/clo-clothing-thermal-insulation-d_732.html (30.08.2011).

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

85

Issue:

1

Start page:

65

End page:

86

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,4 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2013.1.5

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: