Object structure

Title:

Georeferencing of historical maps using GIS, as exemplified by the Austrian Military Surveys of Galicia

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 86 No. 4 (2013)

Creator:

Affek, Andrzej : Autor ORCID

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

GIS historyczny ; zdjęcia topograficzne ; transformacja treść mapy ; rektyfikacja mapy ; cesarstwo habsburskie

References:

1. Affek A., 2012. Kalibracja map historycznych z zastosowaniem GIS. [in:] J. Plit (ed.), Źródła kartograficzne w badaniach krajobrazu kulturowego, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, no. 16, pp. 48-62.
2. Babiński S., 1935. Reambulacja dawnych map austriackich. Wiadomości Służby Geograficznej, no. 1-2, pp. 123-137.
3. Biszak S., Timár G., Molnár G., Jankó A., 2007. Digitized maps of the Habsburg Empire – The Third Military Survey. österreichisch-Ungarische Monarchie 1867–1887. 1:75,000. Budapest: Arcanum [DVD issue].
4. Bukowski W., Dybaś B., Noga Z. (eds.), 2012, Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779-1783. Vol. 1, parts A, B, sections 1-30, Kraków: Instytut Historii PAN, Stacja Naukowa PAN w Wiedniu, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
5. Cechurova M., Veverka B., 2009. Cartometric analysis of the Czechoslovak version of 1:75,000 scale sheets of the Third Military Survey (1918-1956). Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica, vol. 44, no. 1, pp. 121-130.
6. ESRI, 2011. ArcGIS 10 Desktop Help. ArcGIS Resource Center, http://help.arcgis.com/en/arcgisdesktop/ 10.0/help/index.html [9 October 2013].
7. Gregory I.N., Ell P.S., 2007. Historical GIS: Techniques, methodologies and scholarship. Cambridge: Cambridge University Press, 227 pp.
-
8. Kadaj R., 2001. Wytyczne techniczne G-1.10. Formuły odwzorowawcze i parametry układów współrzędnych. Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 103 pp.
9. Jenny B., Hurni L., 2011. Studying cartographic heritage: Analysis and visualization of geometric distortions. Computers & Graphics, vol. 35, iss. 2, pp. 402-411.
-
10. Knowles A.K., 2008. Placing history: how maps, spatial data, and GIS are changing historical scholarship. Redlands (Calif.): ESRI Press, 313 pp.
11. Konias A., 2000. Kartografia topograficzna Śląska Cieszyńskiego i zaboru austriackiego od II połowy XVIII wieku do początku XX wieku. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 259 pp.
12. MGI, 1845. Instruction für die bei der astronomischtrigonometrischen Landesvermessung und im Calcul-Bureau des K. K. Militair Geografischen Institutes angestellten Individuen. Wien: Mechitaristen, 209 pp.
13. Michałowski J., Sikorski T., 1932. Katalog punktów trygonometrycznych, obejmujący współrzędne i wysokości punktów triangulacji szczegółowej, wykonanej przez Austrję, Niemcy i Rosję przed rokiem 1918 w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. Biblioteka Służby Geograficznej, vol. 8, Warszawa: Sekcja Geograficzna Tow. Wiedzy Wojskowej, 577 pp.
14. Molnár G., Timár G., 2009. Mosaicking of the 1:75,000 sheets of the Third Military Survey of the Habsburg Empire. Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica, vol. 44, no. 1, pp. 115-120.
-
15. Molnár G., Timár G., 2011. Using of Grid Shift Binary (GSB) data to improve the geo-reference of the Third Military Survey of the Habsburg Empire. Geophysical Research Abstracts, vol. 13:11861.
16. Mugnier C.J., 2004. Grids & Datums – Republic of Austria. Photogrammetric Engineering & Remote Sensing, vol. 70, pp. 265-267.
17. Murzewski W., 1936. Rozwój triangulacji na południu Polski. Wiadomości Służby Geograficznej, no. 2, pp. 208-238.
18. NIMA, 2000. Department of Defense World Geodetic System 1984. Its definition and relationships with local geodetic systems. Technical Report 8350.2. Washington DC: US National Imagery and Mapping Agency, 3rd edn.
19. OGP, 2013. Coordinate conversions and transformations including formulas. OGP Publication 373-7-2, Geomatics Guidance Note, no. 7, part 2, 142 pp. http://www.epsg.org/guides/docs/G7-2.pdf [9 October 2013].
20. Pasławski J. (ed.), 2010. Wprowadzenie do kartografii i topografii. Wrocław-Warszawa: Nowa Era, 399 pp.
21. Podobnikar T., 2009. Georeferencing and quality assessment of Josephine Survey maps for the mountainous region in The Triglav Natonal Park. Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica, vol. 44, no. 1, pp. 49-66.
-
22. Podobnikar T., 2010, Historical maps of Ljubljana for GIS applications. Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica, vol. 45, no. 1, pp. 80-88.
-
23. Ratajski L., 1989. Metodyka kartografii społeczno-gospodarczej. Warszawa-Wrocław: PPWK, pp. 338.
24. Sárói Szabó L., 1901. Az Osztrák-Magyar Monarchia katonai térképei. Budapeszt: Karol Grill's Bookshop, 70 pp.
25. Słomczyński J., 1933. Uzgodnienie triangulacji na obszarze Polski. Wiadomości Służby Geograficznej, no. 4, pp. 313-351.
26. Słomczyński J., 1934. Polskie mapy wojskowe. Wiadomości Służby Geograficznej, vol. 8, no. 3, pp. 363-386.
27. Szady B., 2008. Zastosowanie systemów informacji geograficznej w geografii historycznej. Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 40, no. 3, pp. 279-283.
28. Timár G., 2004. GIS integration of the Second Military Survey sections — a solution valid on the territory of Slovakia and Hungary. Kartografické listy, vol. 12, pp. 119-126.
29. Timár G., 2009. System of the 1:28,800 scale sheets of the Second Military Survey in Tyrol and Salzburg. Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica, vol. 44, no. 1, pp. 95-104.
30. Timár G., Biszak S., Szekely B., Molnár G., 2011. Digitized maps of the Habsburg Military Surveys: Overview of the Project of ARCANUM Ltd. (Hungary). [in:] M. Jobst (ed.), Preservation in digital cartography, Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, Berlin-Heidelberg: Springer, pp. 273-283.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

86

Issue:

4

Start page:

375

End page:

390

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 3,8 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0016-7282 ; 10.7163/GPol.2013.30

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: