Object structure
Title:

Will geography remain geography? Pondering the state of geography

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 87 No. 2 (2014)

Creator:

Jackowski, Antoni

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

geography ; Polish geography ; disintegration ; history of geography ; Poland

References:

1. Agnew J.A., Livingstone D.J., Rogers A. (eds.), 1996. Human geography: Essential anthology. Oxford: Blackwell.
2. Bański J., 2010. Stan krytyczny polskiej geografii - krytyka stanu. Przegląd Geograficzny, vol. 82, no. 3, pp. 319-333.
http://dx.doi.org/10.7163/PrzG.2010.3.1 -
3. Buszko J., Paczyńska I., 1995. Podstępne uwięzienie profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczej (6 XI 1939 r.). Dokumenty. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
4. Hofmeister B., Steinecke A. (eds.), 1984. Geographie des Freizeit-und Fremdenverkehrs. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchegesellschaft.
5. Izmaiłow B., 2004. Historia geografii polskiej [in:] A. Jackowski (ed.), Encyklopedia szkolna. Geografia, Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa.
6. Jackowski A. (ed.), 2011. Do końca wierny Polsce i Geografii. Wiktor Rudolf Ormicki (1898-1941). Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
7. Komar M., Bartoszewski W., 2006. Skąd pan jest? Wywiad rzeka. Warszawa: Świat Książki.
8. Leszczycki S., 1962. Rozwój myśli geograficznej [in:] A. Malicki (ed.), Geografia Powszechna, vol. 1, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, pp. 20-56.
9. Leszczycki S., 1975. Geografia jako nauka i wiedza stosowana. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
10. Lisowski A., 2004. Refleksje nad rozwojem geografii: od problemu dezintegracji do problemu tożsamości dyscypliny [in:] A. Jackowski (ed.), Geografia u progu XXI wieku. Krakow: Komitet Nauk Geograficznych PAN, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej. Uniwersytet Jagielloński, pp. 77-85.
11. Liszewski S., 2004. Stan dyskusji polskich geografów na temat jedności i zakresu pojęciowego współczesnej geografii (na początku XXI wieku) [in:] A. Jackowski (ed.), Geografia u progu XXI wieku. Krakow: Komitet Nauk Geograficznych PAN, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej. Uniwersytet Jagielloński, pp. 11-26.
12. Nałkowski W., 1910. Krajoznawstwo i jego stosunek do geografii. Warszawa: Druk Piotra Laskauera i S-ki.
13. Pawłowski S., 1932a. O przyrodniczych podstawach geografii i o jej istocie. Kosmos. Seria A. Rozprawy, vol. 57, no. 1-4, pp. 279-296.
14. Pawłowski S., 1932b. Państwowo-wychowawcze znaczenie geografii. Oświata i Wychowanie, vol. 4, pp. 25-37.
15. Pawłowski S., 1934. Na zamknięcie Międzynarodowego Kongresu Geograficznego w Polsce. Gazeta Polska, vol. 6, no. 241.
16. Pawłowski S., 1939. Rola geografii w życiu narodów. Czasopismo Geograficzne, vol. 17, no. 2, pp. 1-2.
17. Robie M.-C., Tissier J.-L., Pinchemel P., 2011. Deux siecles de géographie française. Une anthologie. Collection CTHS géographie, 8. Paris: Comités des travaux historiques et scientifiques.
18. Sawicki L., 1909. Geografia a krajoznawstwo. Odczyt wygłoszony na posiedzeniu Towarzystwa Krajoznawczego w Warszawie, dnia 10 listopada 1909 roku. Wszechświat, vol. 28, no. 47, pp. 737-741.
19. Sawicki L., 1918. Zakłady państwowe a geografia ojczysta. Przegląd Geograficzny, vol. 1, no. 1-2, pp. 5-17.
20. Sawicki L., 1928. Przemówienie inaugurujące I Zjazd Koleżeński Geografów Krakowskich [in:] S. Korble (ed.), Pamiętnik I Zjazdu Koleżeńskiego Geografów Krakowskich odbytego w dniach 2-4 lutego 1928 r. w Krakowie. Krakow: Komitet Organizacyjny IZKGK, pp. 38-39.
21. Wilczyński W. (ed.), 2012. A source book of the Polish classical geography. Krakow: Wydawnictwo Księży Sercanów Dehon.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

87

Issue:

2

Start page:

251

End page:

266

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,7 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0016-7282 ; 10.7163/GPol.2014.16

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style: