Object structure
Title:

Zmienność przebiegu dobowego wybranych wskaźników bioklimatycznych w Kołobrzegu w okresie letnim w latach 1981–1990 = Variability of daily course of selected bioclimatic indices in Kołobrzeg during summer-season over the period 1981–1990

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 81 z. 3 (2009)

Creator:

Bąkowska, Monika

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

bioclimatology ; bioclimatic indices ; thermal sensation ; Kołobrzeg ; daily regime ; air masses

Abstract:

Celem opracowania jest analiza i ocena zmienności dobowej warunków meteorologicznych i biometeorologicznych w Kołobrzegu w latach 1981–1990. W badaniach wykorzystano uśrednione wartości temperatury powietrza, temperatury punktu rosy, zachmurzenia, prędkości wiatru i ciśnienia powietrza atmosferycznego z godz. 0:00, 3:00, 6:00, 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, i 21:00. Analiza dotyczy okresu od czerwca do sierpnia lat 1981–1990. W celu oceny warunków bioklimatycznych obliczono następujące wskaźniki: temperatura odczuwalna (STI), stres termofizjologiczny (PhS), przewidywana termoizolacyjność odzieży (Iclp), dopuszczalny poziom aktywności fizycznej (MHR) oraz promieniowanie słoneczne pochłonięte przez człowieka nieubranego (R’). Badanie dobowego przebiegu przyjętych wskaźników wykazało ich istotną zmienność w kolejnych latach. Zmienność ta dotyczy zarówno wartości wskaźników, jak i specyficznych cech przebiegu dobowego. Przede wszystkim zaznaczyło się nasilanie się ciepłych warunków otoczenia w godzinach okołopołudniowych.

References:

1. Bąkowska M., Błażejczyk K., 2007, Zmienność warunków biotermicznych okresu letniego w Kołobrzegu w II połowie XX wieku, Przegląd Geograficzny, 79, 2, s. 215–232.
2. Błażejczyk K., 2003, Biotermiczne cechy klimatu Polski, Przegląd Geograficzny, 75, 4, s. 525–543.
3. Błażejczyk K., 2004, Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 192, Warszawa.
4. Codzienny Biuletyn Meteorologiczny, 1981–1990, IMGW, Warszawa.
5. Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K. Krawczyk B., Limanówka D., 2002, Bioklimat uzdrowisk polskich i możliwości jego wykorzystania w lecznictwie, Monografie, 3, IGiPZ PAN, Warszawa.
6. Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., 1997, Bioklimatologia człowieka, Monografie, 1, IGiPZ PAN, Warszawa.
7. Papiernik Ż., 2004, Współczesne zmiany warunków klimatu odczuwalnego (na przykładzie Łodzi, 1951–2000), Uniwersytet Łódzki, Łódź, maszynopis.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

81

Issue:

3

Start page:

373

End page:

397

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,6 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

0033-2143 ; 10.7163/PrzG.2009.3.4

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: