Object

Title: Ocena temperatury wody w jeziorach i długości sezonu kąpielowego na pojezierzach w Polsce = Assesment of water temperature and the length of bathing seasons in Polish lakelands

Creator:

Koźmiński, Czesław ; Michalska, Bożena

Date issued/created:

2016

Resource type:

Text

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 88 z. 3 (2016)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

In the 2002-2015 period, 15 lakes of Poland’s Pomeranian, Masurian and Wielkopolska Lakelands were characterised in terms of multiannual mean, monthly, and daily maximum and minimum values for water surface temperature. The relevant calculations were based on data provided by the PISHM Bulletin of the National Hydrological and Meteorological Service, as published by Poland’s Institute of Meteorology and Water Management. Determined for each individual lake were the average dates of the beginning and end of the bathing season (and hence duration), in relation to water temperatures of 15°, 18° and 20°C. Relationships involving monthly water and air temperatures, as well as mean depths of lakes, were also analysed. From May through to mid-March of a following year, the mean monthly water temperature in lakes is higher than mean monthly air temperature by 1.0–2.0°C. Water and air temperatures are comparable at other times. Variation in monthly values for water temperature and the length of the bathing season in selected lakes of the Pomeranian Lakeland was also analysed. In most of the lakes under study, water temperatures in the warmest month ranged between 21.0° and 22.0°C, which is higher than air temperature by approximately 2.0°C. In summer (June–August), the greatest variations in water temperature occur in July, the most limited in August – as is exemplified by Lakes Komorze and Sławskie. Moreover, August temperatures are characterised by a significant upward trend through the 2002-2015 period. From among the three morphometric features of lakes considered (i.e. area, volume and depth), it was mean depth that displayed the most significant relationship with water temperature in the warm half-year, and especially in April and May. From February through to September, and sometimes October, mean monthly values for water temperature along the Baltic coast are lower than those recorded in lakes of the Pomeranian Lakeland, particularly in May and June – on average by between 3.1 and 4.4°C. In the remaining period of each year, water temperature in the Baltic Sea is higher than in the lakes by between 0.5 and approximately 1.0°C. Across the Lakeland area, in directions from southwest through to northeast, or from south to north, the length of the bathing season generally decreases. However, different morphometric features of given lakes may be associated with significant variations in the lengths of the bathing season, even between lakes in close proximity to one another (like Lakes Jasień and Raduńskie Górne). In most lakes of the three Lakelands, the average length of the potential bathing season with water temperature 15°C is approximately 120 to 145 days. In turn, the seasons with temperatures 18°C or 20°C last respectively 76-100 and 50-70 days. From the thermal point of view, the most favourable bathing conditions in the Lakelands characterise the Lubuskie Lakeland and the southwest region of the Pomeranian and Masurian Lakelands. The least favourable conditions are those noted in the Kaszubskie and Suwalskie Lakelands.

References:

1. Błażejczyk K., 2004, Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, Prace Geograficzne, IGiPZ PAN, 192, Warszawa.
2. Biuletyn Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej, 2005-2015, IMGW, Warszawa.
3. Choiński A., 2013, Katalog jezior Polski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
4. Choiński A., Borkowski G., 2008, Waloryzacja jezior dla potrzeb turystyki i wypoczynku, [w:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Tom I - Przyrodnicze zasoby turystyczne i metody ich oceny, red. Z. Młynarczyk, A. Zajadacz, Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace, 1, UAM, Poznań, s. 35-58.
5. Dąbrowski M., Marszelewski W., Skowron R., 2004, The trends and dependences between air and water temperatures in the lakes located in Northern Poland in the years 1961-2000, Hydrology and Earth System Sciences, 8, 1, s. 79-87.
6. Girjatowicz J., 2006, Miesięczne i roczne charakterystyki temperatury wody wybranych polskich jezior przybrzeżnych, Inżynieria Morska i Geotechnika, 3, Gdańsk, s. 150-154.
7. Girjatowicz J., 2006, Przestrzenne zróżnicowanie temperatury wody na polskim wybrzeżu, Czasopismo Geograficzne, 77, 4, s. 255-269.
8. Gumiński R., 1948, Próba wydzielenia dzielnic rolniczo-klimatycznych w Polsce, Przegląd Meteorologiczny i Hydrologiczny, 8, 1, s. 7-20.
9. Kowalska A., 1972, Termika jezior północnej Polski, Czasopismo Geograficzne, 43, 4, s. 371-385.
10. Koźmiński C., 2012, Początek i koniec oraz długość okresów z usłonecznieniem rzeczywistym 2, 4 i 6, godzin dziennie w Polsce, Przegląd Geograficzny, 84, 1, s. 93-104.
11. Koźmiński C., Mąkosza A., Michalska B., 2007, Bioklimatyczne warunki wypoczynku w rejonie jeziora Miedwie w półroczu ciepłym, Przegląd Naukowy SGGW, 16, 2-3 (37).
12. Koźmiński C., Michalska B., 2015, Ocena długości sezonu kąpielowego na polskim wybrzeżu Bałtyku, Europa Regionum, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 25, Szczecin, s. 7-20.
13. Koźmiński C., Michalska B., 2016, The seasonal nature of tourist flow in relations to meteorological conditions as illustrated by the case of zachodniopomorskie voivodship, Bulletin of Geography, Socio-economic Series – w druku.
14. Koźmiński C., Michalska B., Mąkosza A., 2015, Klimatyczne uwarunkowania długości sezonu turystycznego w strefie polskiego wybrzeża Bałtyku, Turystyka w badaniach geograficznych, Turystyka i Rekreacja – Studia i Prace, UAM Poznań, 15, s. 53-73.
15. Koźmiński C., Michalska B., Szczepanowska E., Górnik K., Marks R., 2015, Turystyka zdrowotna, uzdrowiskowa i uwarunkowania bioklimatyczne, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
16. Leśko R., 1976, Sezon kąpieli morskich na polskim wybrzeżu Bałtyku, Ruch Turystyczny, 1-2, Warszawa.
17. Leśko R., Mazurek Cz., 1977, Długość klimatycznego sezonu kąpielowego na rzekach polskich, Czasopismo Geograficzne, 48, 1, s. 11-22.
18. Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 2008, Geografia turystyki Polski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
19. Mąkosza A., 2016, Warunki kąpielowe wybranych jezior na obszarze Polski środkowo-zachodniej, Folia University Technologie Stetinensis. Seria Ekonomia – w druku.
20. Piasecki A., Tomczykowska P., 2014, Turystyka jeziorna na obszarach chronionych, na przykładzie Powidzkiego Parku Krajobrazowego, Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 45, s. 215-221.
21. Skowron R., 2009, Temperatura wody w jeziorach północnej Polski jako wskaźnik zmian klimatu, [w:] Przeobrażenia stosunków wodnych w warunkach zmieniającego się środowiska, Uniwersytet Śląski, Sosnowiec, s. 255-268.
22. Skowron R., 2011, Zróżnicowanie i zmienność wybranych elementów reżimu termicznego w jeziorach na Niżu Polskim, Wydawnictwo UMK, Toruń.
23. Smith S., 2003, Lake tourism research themes, practice and prospects, [w:] International Lake Tourism Conference, 2-5 July Savonlinna, Finland, red. T. Härkönen, Savonlinna Institute for Regional Development and Research, 5.
24. Sobolewski W., Borowiak D., Borowiak M., Skowron R., 2014, Baza danych jezior Polski i jej wykorzystanie w badaniach limnologicznych, UMCS, Lublin.
25. Wiśniewski R., 2015, Ocena stopnia degradacji ekosystemu Jeziora Sławskiego oraz uwarunkowania, możliwości metody jego rekultywacji, Wydawnictwo UMK, Toruń.
26. Wyrzykowski J., 1984, Optymalne okresy użytkowania turystycznego walorów wypoczynkowych środowiska przyrodniczego Polski, Acta Universitatis Wratislaviensis, 656, Wrocław.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

88

Issue:

3

Start page:

383

End page:

400

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,7 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:59909 ; 0033-2143 (print) ; 2300-8466 (on-line) ; 10.7163/PrzG.2016.3.6

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Jan 5, 2021

In our library since:

Oct 18, 2016

Number of object content hits:

3 209

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/igipz/publication/79802

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information