Object structure

Title:

Ocena bioklimatycznych warunków rekreacji i turystyki w strefie polskiego Wybrzeża Bałtyku na podstawie wskaźnika UTCI = Assessment of bioclimatic conditions for recreation and tourism in the Polish Baltic coastal zone using the UTCI index

Subtitle:

Przegląd Geograficzny T. 91 z. 2 (2019)

Creator:

Koźmiński, Czesław : Autor ORCID ; Michalska, Bożena : Autor

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

rekreacja ; obciążenia cieplne ; strefy ; sezon kąpielowy ; wybrzeże Bałtyku

Abstract:

Wykorzystując wartości temperatury i wilgotności powietrza, zachmurzenia i prędkości wiatru z 7 stacji meteorologicznych IMGW (Świnoujście, Kołobrzeg, Koszalin, Ustka, Łeba, Hel i Gdańsk) za okres 2006–2015, opracowano czasowy i przestrzenny rozkład obciążenia cieplnego organizmu człowieka wzdłuż wybrzeża Bałtyku za pomocą Uniwersalnego Wskaźnika Obciążeń Cieplnych (UTCI). Uwzględniając częstość (w%) dni sprzyjających przechłodzeniu (silny, bardzo silny i nieznośny stres zimna) i częstość dni sprzyjających przegrzaniu organizmu człowieka (silny i bardzo silny stres ciepła), wydzielono na wybrzeżu Bałtyku w czterech porach roku strefy o zróżnicowanej częstości skrajnych obciążeń cieplnych organizmu: latem – 2 strefy – obciążenie bardzo małe i małe, w pozostałych porach roku po 3 strefy, jesienią – bardzo małe, małe i umiarkowane, wiosną – małe, umiarkowane i duże oraz zimą – duże, bardzo duże i wyjątkowo duże obciążenie. Ponadto określono początek, koniec i długość sezonów kąpielowych z średnią temperaturą wody co najmniej 15o i 18o C wykazując korzystne i mniej korzystne warunki rekreacji z uwagi na termikę wody. Duże przestrzenne zróżnicowanie wielkości obciążeń cieplnych organizmu człowieka na wybrzeżu Bałtyku stwarza turystom możliwość wyboru określonego rejonu i pory roku na wypoczynek, stosownie do stanu zdrowia i osobistych wymagań. -

References:

1. Bender O., Schumacher K.R., Stein D., 2005, Measuring seasonality in Central Europe's tourism - how and for what? COPR 2005 and Geomultimedia Tagungsband Proceedings.
2. Błażejczyk K., Błażejczyk M., 2005, BioKlima 2.6, http://www.igipz.pan.pl/Bioklima-zgik.html.
3. Błażejczyk K., Broede P., Fiala D., Havenith G., Holmer I., Jendritzky G., Kampmann B., 2010, UTCI - Nowy wskaźnik oceny obciążeń cieplnych człowieka, Przegląd Geograficzny, 82, 1, s. 49-71.
4. Błażejczyk K., Kunert A., 2011, Biometeorologiczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, Monografie, 13, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
5. Bogdańska B., 2004, Promieniowanie całkowite, [w:] C. Koźmiński, B. Michalska (red.), Atlas zasobów i zagrożeń klimatycznych Pomorza, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Szczecin.
6. Bogucki J., 1999, Biometeorologia turystyki i rekreacji, Seria podręczniki, 48, Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań.
7. Chabior M., Owczarek M., 2009, Ocena warunków kąpieliskowych polskiego wybrzeża, Balneologia Polska, 60, 2, 116, s. 148-155.
8. Cyberski J. (red.), Stan i zagrożenia Półwyspu Helskiego. Gdańskie, Towarzystwo Naukowe, Gdańsk, s. 77-104.
9. Czarnecka M., Nidzgorska-Lencewicz J., 2010, Wpływ warunków meteorologicznych na stężenie ditlenku azotu i ozonu na obszarze Trójmiasta w okresie kalendarzowego lata, [w:] J. Konieczyński (red.), Ochrona powietrza w teorii i w praktyce, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Zabrze, s. 33-48.
10. Filipiak J., 2004, Zmienność temperatury powietrza na Wybrzeżu i Pojezierzu Pomorskim w drugiej połowie XX w., Monografie, 216, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa.
11. Głąbiński Z., 2016, Aktywność turystyczna seniorów a sezonowość w turystyce zdrowotnej i uzdrowiskowej, [w:] C. Koźmiński (red.), Turystyka zdrowotna, uzdrowiskowa i uwarunkowania bioklimatyczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 251-262.
12. Gumiński R., 1948, Próba wydzielenia dzielnic rolniczo-klimatycznych w Polsce, Przegląd Meteorologiczny i Hydrologiczny, 1, s. 7-20.
13. Kędziora A., 2002, Podstawy agrometeorologii, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
14. Kolendowicz L., 2002, Zróżnicowanie temperatury, wilgotności względnej oraz wielkości ochładzającej powietrza w Słowińskim Parku Narodowym, Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A - Geografia Fizyczna, 53, s. 83-93.
15. Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., 1997, Bioklimatologia człowieka: metody i ich zastosowanie w badaniach bioklimatu Polski, Monografie, 1, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
16. Kozłowska-Szczęsna T., Błażejczyk K., Krawczyk B., Limanówka D., 2002, Bioklimat uzdrowisk polskich i możliwości jego wykorzystania w lecznictwie, Monografie, 3, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
17. Koźmiński C., Michalska B., 2008, Ocena warunków pogodowych dla rekreacji i turystyki w rejonie Świnoujścia, [w:] M. Dutkowski (red.), Problemy turystyki i rekreacji, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 31-41.
18. Koźmiński C., Michalska B., 2015, Ocena długości sezonu kąpielowego na polskim wybrzeżu Bałtyku, Europa Regionum, 24, s. 7-20. https://doi.org/10.18276/er.2015.24-01
19. Koźmiński C., Michalska B., 2017, Bioklimat w rejonie zbiorników wodnych i występujące zagrożenia dla ludzi, [w:] T. Zalewski, A. Cedro (red.), Środowiskowe aspekty bezpieczeństwa wodnego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 51-74.
20. Koźmiński C., Michalska B., 2018, Wind Speed and Direction on the Polish Baltic Coast and Conditions for Recreation, Quarterly Journal of the Hungarian Meteorological Service, 122, 4, s. 393-408. https://doi.org/10.28974/idojaras.2018.4.3
21. Koźmiński C., Świątek M., 2012, Oddziaływanie Bałtyku na kształtowanie się temperatury i wilgotności powietrza oraz prędkości wiatru w strefie polskiego wybrzeża, Acta Agrophysica, 19, 3, s. 597-610.
22. Kuchcik M., 2017, Warunki termiczne w Polsce na przełomie XX i XXI wieku i ich wpływ na umieralność, Prace Geograficzne, 263, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
23. Łysiak-Pastuszak E., Trosińska A., 1995, Tlen i sole biogenne w wodach Basenu Gdańskiego w latach 1989-1993, Biuletyn Meteorologiczno-Organizacyjny IMGW, 29, 2, s. 85-94.
24. Marks R., 2016, Znaczenie aerozoli morskich w rekreacji i turystyce w rejonie wybrzeża Bałtyku, [w:] C. Koźmiński (red.), Turystyka zdrowotna, uzdrowiskowa i uwarunkowania bioklimatyczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
25. Mąkosza A., Koźmiński C., Michalska B., 2015, Potencjał bioklimatyczny polskiego wybrzeża Bałtyku w letnim sezonie turystycznym, Europa Regionum, 23, s. 55-66. https://doi.org/10.18276/er.2015.23-04
26. Miętus M., Owczarek M., Filipiak J., Jakusik E., 2005, Charakterystyka warunków termicznych powierzchniowej warstwy wody morskiej południowego Bałtyku na podstawie klasyfikacji kwantylowej, Wiadomości Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 28 (49), 2, s. 33-51.
27. Olechwir T., 2016, Rekreacyjne i terapeutyczne znaczenie dyfuzji tlenu z wody do powietrza w strefie brzegowej Bałtyku, [w:] C. Koźmiński (red.), Turystyka zdrowotna, uzdrowiskowa i uwarunkowania bioklimatyczne, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin, s. 198-204.
28. Owczarek M., 2005, Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Helu, [w:] M. Owczarek, 2012 Warunki bioklimatyczne na Wybrzeżu i Pomorzu w drugiej połowie XX wieku, Materiały Badawcze, 44, Seria: Meteorologia, Wydawnictwo Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa.
29. Scheidt J., Koppe C., Rill S., Reinel D., Wogenstein F., Drescher J., 2013, Influence of temperature changes in migraine occurrence in Germany, International Journal of Biometeorology, 57, s. 649-654. https://doi.org/10.1007/s00484-012-0582-2
30. Żmudzka E., Dobrowolska M., 2005, Zmienność czasowa klimatu polskiego Pobrzeża Bałtyku na tle zmienności klimatu Polski nizinnej (1951-2000), [w:] J. P. Girjatowicz, C. Koźmiński (red.), Hydrograficzne i meteorologiczne aspekty badań wybrzeża Bałtyku i wybranych obszarów Polski, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Nauk o Morzu, PTG, Oddział Szczeciński, Oficyna IN PLUS, Szczecin, s. 39-43.

Relation:

Przegląd Geograficzny

Volume:

91

Issue:

2

Start page:

113

End page:

126

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 1,1 MB ; application/octet-stream

Resource Identifier:

2300-8466 (on-line) ; 10.7163/PrzG.2019.2.7

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.181, Cz.3136, Cz.4187 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: