Object structure
Title:

Efekty PROW 2007–2013 w zakresie różnicowania gospodarki wiejskiej w Polsce = Effects of the 2007–2013 RDP in the scope of rural economy diversification in Poland

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 52

Creator:

Wojewódzka-Wiewiórska, Agnieszka : Autor

Publisher:

IGiPZ PAN ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2018

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

rural areas ; labor market ; 2007-2013 Rural Development Programme (RDP) ; micro-enterprises

Abstract:

The subject matter of this article is the 2007–2013 Rural Development Programme (RDP) and its importance in the field of diversification of economy in the rural areas in Poland. The aim of the study is to indicate the effects of the RDP in the diversification of the rural economy by determining the size of public expenditure by axes and directions of spending resources on a regional and local level. The number of new jobs created and the type of activity supported were determined. Regional and local differences in the allocation of public funds were identified. The significance of the Leader approach in establishing new non-agricultural jobs in rural areas was generally inconsiderable. Financial support under the Programme was granted to 15,277 rural micro-enterprises, mainly dealing with services for the population; enterprises already existing on the market prevailed. In total, 28,585 permanent jobs were established. However, the assumptions of the Programme in relation to the generated number of jobs have not been fully implemented.

References:

1. Adamowicz M., Zwolińska-Ligaj M., 2009, Koncepcja wielofunkcyjności jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, Polityki europejskie, finanse i marketing. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Seria E, 2 (51) s. 11-38.
2. Bański J., Stola W., 2002, Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 3, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa.
3. David J., Pearce D., 2000, The rural non-farm economy in central and eastern Europe, Natural Resources Institute, Chatham, UK, Discussion Paper Nr 2000/04.
4. GUS, 2018, Bank Danych Lokalnych 2010; 2013, www.stat.gov.pl [dostęp dn. 15.04.2018].
5. Heffner K., 2007, Rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich. Definicje - Uwarunkowania - Zależności - Czynniki - Skutki. [w:] A. Rosner (red.), Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, IRWiR PAN, Warszawa.
6. Horlings L., Marsden T., 2014, Exploring the "New Rural Paradigm" in Europe: Eco-economic strategies as a counterforce to the global competitiveness agenda, European Urban and Regional Studies, 21, 1, s. 4-20. https://doi.org/10.1177/0969776412441934
7. Kłodziński M., 1997, Istota wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich, [w:] M. Kłodziński, A. Rosner (red.), Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 41-67.
8. Kłodziński M., 2012, Bariery wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, Wieś i Rolnictwo, 2 (155), s. 40-56.
9. Kołodziejczyk D., 2004, Kierunki rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, Studia Obszarów Wiejskich, 6, s. 39-58.
10. Ledzion B., Grabowska I., Kupiec T., Płoszaj A., Widła-Domaradzki Ł., Wojewódzka-Wiewiórska A., Rauzer A., Wójtowicz D., 2016, Ocena wpływu PROW 2007-2013 na jakość życia na obszarach wiejskich z uwzględnieniem podejścia LEADER, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
11. MRiRW, 2017, Dane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące wdrażania osi III i IV PROW 2007-2013 według stanu na 31.12.2015.
12. Ozoliņš J.,Vēveris A., Benga E., 2015, The role of EU funds in diversification of rural economy in Latvia, Research for Rural Development, 2, s. 154-160.
13. Potter J., Hofer A.R. (red.), 2009, Strengthening Entrepreneurship and Economic Development in East Germany: Lessons from Local Approaches, Final Report, Organization for Economic Cooperation and Development, Italy.
14. Powęska H., 2005, Zmienność i rozwój funkcji obszarów wiejskich, Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 4, s. 115-124.
15. Rizov M., 2005, Rural development under the European CAP: The role of diversity, The Social Science Journal, 42, s. 621-628. https://doi.org/10.1016/j.soscij.2005.09.003
16. Rosner A., Stanny M., 2014, Monitoring rozwoju obszarów wiejskich. Etap I Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w 2010 roku, FEFRWP, IRWiR PAN, Warszawa.
17. Sawicka J., 2003, Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 170, s. 93-105.
18. Wilkin J. Nurzyńska I., (red.), 2018, Polska wieś 2018. Raport o stanie wsi, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

52

Start page:

51

End page:

62

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 0,7 MB ; application/octet-stream

Resource Identifier:

1642-4689 ; 10.7163/SOW.52.4

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

×

Citation

Citation style: