Kozłowska-Szczęsna Teresa
Błażejczyk Krzysztof
Krawczyk Barbara
Limanówka Danuta
Bioklimat uzdrowisk polskich i możliwości jego wykorzystania w lecznictwie = Bioclimate of Polish health resorts and the opportunities for its use in treatment