Partners and organization

Repozytorium Instytutu jest logicznie wydzielone z bazy Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych, które tworzy wspólnie 26 Instytutów. Poniżej ich lista z linkami do ich stron www i ich podbaz w RCIN.

 1. Instytut Archeologii i Etnologii PAN[ Repozytorium Cyfrowe IAiE PAN ]
 2. Instytut Badań Literackich PAN[ Repozytorium Cyfrowe IBL PAN ]
 3. Instytut Badań Systemowych PAN[ Repozytorium Cyfrowe IBS PAN ]
 4. Instytut Badawczy Leśnictwa[ Repozytorium Cyfrowe IBL ]
 5. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN[ Repozytorium Cyfrowe IBIB PAN ]
 6. Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN[ Repozytorium Cyfrowe IBD PAN ]
 7. Instytut Biologii Ssaków PAN[ Repozytorium Cyfrowe IBS PAN ]
 8. Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN[ Repozytorium Cyfrowe IB PAN ]
 9. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN[ Repozytorium Cyfrowe IChB PAN ]
 10. Instytut Chemii Fizycznej PAN[ Repozytorium Cyfrowe IChF PAN ]
 11. Instytut Chemii Organicznej PAN[ Repozytorium Cyfrowe IChO PAN ]
 12. Instytut Dendrologii PAN[ Repozytorium Cyfrowe ID PAN ]
 13. Instytut Filozofii i Socjologii PAN[ Repozytorium Cyfrowe IFiS PAN ]
 14. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN[ Repozytorium Cyfrowe IGiPZ PAN ]
 15. Instytut Historii PAN[ Repozytorium Cyfrowe IH PAN]
 16. Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN[ Repozytorium Cyfrowe IHN PAN ]
 17. Instytut Języka Polskiego PAN[ Repozytorium Cyfrowe IJP PAN ]
 18. Instytut Matematyczny PAN[ Repozytorium Cyfrowe IM PAN ]
 19. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN[ Repozytorium Cyfrowe IMDiK PAN ]
 20. Instytut Ochrony Przyrody PAN[ Repozytorium Cyfrowe IOP PAN ]
 21. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN[ Repozytorium Cyfrowe IPPT PAN ]
 22. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN[ Repozytorium Cyfrowe IRWiR PAN ]
 23. Instytut Slawistyki PAN[ Repozytorium Cyfrowe IS PAN ]
 24. Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN[ Repozytorium Cyfrowe ISiEZ PAN ]
 25. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki[ Repozytorium Cyfrowe SBŁ-IMiF]
 26. Muzeum i Instytut Zoologii PAN[ Repozytorium Cyfrowe MiIZ PAN ]

 

Początki naszych działań sięgają roku 2008 kiedy to w lipcu ruszyła Cyfrowa Biblioteka Instytutów PAN, której kontynuację stanowi portal RCIN. Podstawą naszych działań jest Umowa Konsorcjum z 2 marca 2010 r., zaktualizowana 14 września 2020r. w której określono nie tylko cele i zasady działania Konsorcjum, ale także przydzielono zadania partnerom i ustalono zasady finansowania utrzymania platformy RCIN przez partnerów w długookresowej perspektywie. W umowie założono bowiem bezterminowe działanie platformy RCIN.


Aktualnie instytucją wiodącą jest Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe - PCSS, będący jednostką organizacyjną Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk członka konsorcjum, jest twórcą rozwiązań informatycznych. Dostarcza infrastrukturę techniczną oraz dba całodobowo o bezpieczeństwo danych. Pozostałe instytuty dostarczają content, odpowiadają za jego jakość i zasady udostępniania, dbając przy tym o zgodność z obowiązującymi przepisami (są administratorami wprowadzonych przez siebie danych). Zgromadzenie Ogólne Członków Konsorcjum reprezentowane przez Dyrektorów Instytutów podejmuje w miarę potrzeb decyzje strategiczne. Na potrzeby realizacji bieżących zadań działa Zespół Wsparcia, złożony z doświadczonych w digitalizacji i informacji naukowej fachowców, kustoszy zbiorów oraz naukowców - przedstawicieli każdego z Instytutów. Zespół wspiera w działaniach zarówno instytucję wiodącą jak i PCSS, dzięki czemu rozwój platformy odpowiada na zdiagnozowane potrzeby jej użytkowników. Baza przechodzi również różnego rodzaju audyty. Jesteśmy w stałym kontakcie z jej użytkownikami. Ciągle staramy się ją ulepszać oraz dodawać nowe zasoby, co wymaga dodatkowych nakładów.

 

This page uses 'cookies'. More information