Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Gostkowski Z., Skutki procesu dezolucji zasobów ludzkich w schyłkowej fazie istnienia PRL, w\: Co nam zostało z tamtych lat\? \(Dyskusja panelowa w Komitecie Socjologii PAN\), „Studia Socjologiczne” 1991, nr 1–2, s. 5–10"]

Number of results: 1

Items per page:

Przeperski, Michał (1986– ) Wicenty, Daniel (1977– )

2022
Text

This page uses 'cookies'. More information