Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Jażborowskaja I.S., Moskwa a „kryzys polski” lat 1980–1981, w\: Białe plamy – Czarne plamy. Sprawy trudne w relacjach polsko\-rosyjskich \(1918–2008\), red. nauk. A.D. Rotfeld, A.W. Torkunow, Warszawa 2010, s. 549–578"]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information