Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Kamiński Ł., 1981. Koniec doktryny Breżniewa, w\: Od Piłsudskiego do Wałęsy. Studia z dziejów Polski w XX wieku, kom. red. K. Persak \[et al.\], Warszawa 2008, s. 483–490"]

Number of results: 1

Items per page:

This page uses 'cookies'. More information