Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Przeperski M., Historiografia polskiej transformacji\? Szkic do bilansu, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2022, nr 1, s. 89–103"]

Number of results: 1

Items per page:

Przeperski, Michał (1986– ) Wicenty, Daniel (1977– )

2022
Text

This page uses 'cookies'. More information