Filters
RCIN and OZwRCIN projects

Search for: [References = "Woźniak Z., Pokłosie Okrągłego Stołu. Przeszłość dla przyszłości, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 71, 2009, nr 2, s. 349–379"]

Number of results: 1

Items per page:

Przeperski, Michał (1986– ) Wicenty, Daniel (1977– )

2022
Text

This page uses 'cookies'. More information