Object structure
Title:

"Nos fratres conventus sancti Adalberti" : dokumenty wystawione przez konwent dominikanów wrocławskich w latach 1390–1424

Subtitle:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 57 (2019), Materiały

Creator:

Turek, Jakub

Contributor:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Publisher:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

s. 113-140 : il.

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Ordo Praedicatorum -- Polska -- Wrocław -- średniowiecze [KABA] ; dominikanie ; dokumenty ; konwent

Abstract:

W Archiwum Państwowym we Wrocławiu zachowało się 10 dokumentów z lat 1390–1424, których wystawcą jest dominikański konwent św. Wojciecha we Wrocławiu. Grupa ta jest wyjątkowa na tle całej polskiej prowincji Zakonu Kaznodziejów. Przedmiotem artykułu jest edycja wspomnianych dokumentów oraz omówienie ich wartości źródłowej do dziejów dominikanów wrocławskich na przełomie XIV i XV stulecia.

References:

Kaczmarek K., Konwent dominikanów wrocławskich w późnym średniowieczu, Wrocław 2008
Kaczmarek K., Szkoły i studia polskich dominikanów w okresie średniowiecza, Poznań 2005
Kłoczowski J., Dominikanie polscy na Śląsku w XIII–XIV wieku, Lublin 1956
Kubicki R., Środowisko dominikanów kontraty pruskiej od XIII do połowy XVI wieku, Gdańsk 2007
Turek J., Sigillum provincialatus cum Beata Maria Virgine. Studium pieczęci polskich prowincjałów dominikańskich z XIV i XV wieku, St. Źródł., 54, 2016, s. 59–84

Relation:

Studia Źródłoznawcze

Volume:

57

Start page:

113

End page:

140

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0081-7147 ; 2451-1331 ; 10.12775/SZ.2019.05

Source:

IH PAN, sygn. B.88/57 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/57 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: