Object structure
Title:

Pieczęć królewicza Kazimierza Kazimierzowica Jagiellończyka z okresu starań o koronę węgierską i jej program polityczny

Subtitle:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 57 (2019), Materiały

Creator:

Titkow, Szymon

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

p. 141-158 : ill.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

seals (numismatics) - Poland - history ; heraldry - Poland ; Jagiellon (dynasty) ; Habsburg, House of ; symbolism in politics - Poland

Abstract:

The article deals with the seal of Prince Casimir Jagiellon (the second son of King Casimir IV) fromthe period of his claims to the Hungarian Crown in 1471–1472. After presenting the source material, the authorinterprets his ideological and political programme in the context of the rivalry between the Jagiellons, Habsburgsand Corvinus in the third quarter of the fi fteenth century.

References:

Baczkowski K., Między czeskim utrakwizmem a rzymską ortodoksją czyli walka Jagiellonów z Maciejem Korwinem o koronę czeską w latach 1471–1479, wyd. 2 popr., poszerz. i uzup., Oświęcim 2014
Baczkowski K., Walka o Węgry w latach 1490–1492. Z dziejów rywalizacji habsbursko-jagiellońskiej w basenie środkowego Dunaju, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne”, 116, 1995, s. 7–168
Biskup M., Die dynastische Politik der Jagiellonen um das Jahr 1475 und ihre Ergebnisse, „Österreichische Osthefte”, 18, 1976, s. 203–217
Biskup M., Die Rivalität zwischen Jagiellonen und Habsburgern um die böhmische und die ungarische Krone im 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts, „Österreichische Osthefte”, 32, 1990, nr 2, s. 269–285
Heck R., Elekcja kutnohorska 1471 r., Sobótka, 27, 1972, nr 2, s. 194–235
Hlebionek M., Pieczęcie polskich królewiczów, „Сфрагістичний щорічник”, 4, 2013, s. 158–184
Kiersnowski R., Godła jagiellońskie, w: Historia, pieniądz, herb. Opera selecta, red. S.K. Kuczyński, S. Suchodolski, Warszawa 2008, s. 447–471
Kuczyński S.K., Polskie herby ziemskie: geneza, treści, funkcje, Warszawa 1993
Piech Z., Austriacki herb Habsburgów w heraldyce Jagiellonów, w: Nihil superfluum esse. Prace z dziejów średniowiecza ofiarowane Profesor Jadwidze Krzyżaniakowej, red. J. Strzelczyk, J. Dobosz, Poznań 2000, s. 565–594
Piech Z., Monety, pieczęcie i herby w systemie symboli władzy Jagiellonów, Warszawa 2003
Piech Z., Pieczęcie herbowe w systemach sfragistycznych dawnej Rzeczypospolitej, w: Dawne pieczęcie. Typologia, metody badań, interpretacje, red. Z. Piech, Warszawa 2015, s. 207–253
Piech Z., Średniowieczne herby w katedrze wawelskiej. Treści i funkcje, w: Katedra krakowska w średniowieczu. Materiały sesji Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Kraków kwiecień 1994, red. J. Daranowska-Łukaszewska, K. Kuczman, Kraków 1996
Potkowski E., Podpisy królów polskich, „Miscellanea Historico-Archivistica”, 2, 1987, s. 5–38
Sułkowska-Kurasiowa I., Dokumenty królewskie i ich funkcja w państwie polskim za Andegawenów i pierwszych Jagiellonów 1370–1444, Warszawa 1977
Sułkowska-Kurasiowa I., Polska kancelaria królewska w latach 1447–1506, Warszawa 1967
Székely G., Węgierskie symbole państwowe w dobie średniowiecza, ich związki z Bizancjum oraz wartości ideowe, Kwart. Hist., 95, 1988, nr 4, s. 21–33
Szybkowski S., Nieznana pieczęć królewicza Kazimierza z 1482 roku, Rocz. Hist., 81, 2015, s. 189–197

Relation:

Studia Źródłoznawcze

Volume:

57

Start page:

141 ; 158

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0081-7147 ; 2451-1331 ; 10.12775/SZ.2019.06

Source:

IH PAN, sygn. B.88/57 Podr. ; IH PAN, sygn. B.89/57 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education

Access:

Open

×

Citation

Citation style: