Object structure
Title:

Józef Piłsudski and the Polish-French Alliance (1926–1935)

Subtitle:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej Vol 54, No 3 (2019), Special Issue, Artykuły

Creator:

Gmurczyk-Wrońska, Małgorzata (1963– ) ORCID

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2019

Description:

p. 65-80 ; Abstract in English and Polish

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Piłsudski, Józef (1867-1935) ; Polish-French alliance 1926–1935 ; Polish foreign policy in the interwar period ; Poland ; France ; Poland - foreign relations - 1918-1939 ; Poland - foreign relations - France - 1900-1945 ; France - foreign relations - Poland - 1900-1945 ; Poland - military relations - France - 1900-1945 ; France - military relations - Poland - 1900-1945

Abstract:

In the present article I focus primarily on Józef Piłsudski’s attitude towards France and his vision of the Polish-French alliance. I discuss this subject in the context of the Polish foreign policy. I also highlight the attitudes of the French side towards the Polish marshal. I address the functioning of the Polish-French alliance itself to a lesser extent, although I do touch upon these issues too.

References:

Baranowski W., Rozmowy z Piłsudskim 1916–1931, Warszawa, 1990
Brzeziński A. M., Warszawa-Paryż-Genewa. Sojusz polsko-francuski a problem rozbrojenia w dwudziestoleciu międzywojennym (1919–1937), Łódź, 1996
Bułhak H., Polska-Francja. Z dziejów sojuszu 1922–1939, part 1: 1922–1932, Warszawa, 1993
Bułhak H., Polska-Francja. Z dziejów sojuszu 1933–1936, Warszawa, 2000
Bułhak H., Gmurczyk-Wrońska M., “Juliusz Łukasiewicz, ambasador RP w Paryżu o ‘wojnie prewencyjnej’ przeciwko Niemcom w 1933 r.,” in: Mazowieckie Studia Humanistyczne, 2002, no. 2, pp. 257–266
Bułhak H., “Józef Piłsudski wobec sojuszu polsko-francuskiego (szkic do tematu),” in: Józef Piłsudski i jego współpracownicy, ed. A. Suchoński, Opole, 1999
Ciałowicz J., Polsko-francuski sojusz wojskowy 1921–1939, Warszawa, 1970
Dessberg F., Le triangle impossible. Les relations franco-soviétiques et le facteur polonais dans les questions de sécurité en Europe (1924–1935), Bruxelles, 2009
Gmurczyk-Wrońska M., Stanisław Patek w dyplomacji i polityce (1914–1939), Warszawa, 2013
Jędrzejewicz W., Cisek J., Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego, vol. 3, Warszawa, 1998
Jędrzejewicz W., Józef Piłsudski 1867–1935. Życiorys, Londyn, 1986
Kamiński M. K., Zacharias M. J., Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej 1918–1939, Warszawa, 1998
Komarnicki T., Józef Piłsudski a polityka wielkich mocarstw zachodnich, Londyn, 1952
Kornat M., Polityka równowagi 1934–1939. Polska między Wschodem a Zachodem, Kraków, 2007
Kornat M., “Stanisław Patek i początki jego misji w Moskwie w r. 1927 (w świetle nowych dokumentów),” Zeszyty Historyczne, 2007, no. 160, pp. 146–155
Kukułka J., Francja a Polska po traktacie wersalskim (1919–1922), Warszawa, 1970
Laroche J., La Pologne de Piłsudski. Souvenirs d’une Ambassade, 1926–1935, Paris, 1953
Laroche J., Polska lat 1926–1935, Warszawa, 1966
Le Goyet P., France-Pologne 1919–1939, Paris, 1991
Libera P., “Paryska misja Stanisława Hempla (1918–1919),” Zeszyty Historyczne 2009, no. 170, pp. 137–183
Schramm T., “Czy Polsce w okresie międzywojennym potrzebna była Francja?,” in: Ład wersalsko-ryski w Europie Środkowo-Wschodniej 1921–1939, ed. M. Kornat, Warszawa, 2013
Sierpowski S., “Polityka zagraniczna Józefa Piłsudskiego,” in: Józef Piłsudski i jego legenda, ed. A. Czubiński, Warszawa, 1988
Soutou G.-H., “L’alliance franco-polonaise (1925–1933) ou comment s’en débarrasser?, “ Revue d’Histoire diplomatique, Paris, 1981, pp. 295–348
G.-H. Soutou, “Le deuil de la puissance (1914–1958),” in: Histoire de la diplomatie française, Paris, 2005, pp. 745–775
Suleja W., Józef Piłsudski, Wrocław, 1995
Wandycz P. S., “Jeszcze o misji Jerzego Potockiego z 1933 roku,” Zeszyty Historyczne, 1970, fasc. 18
Wandycz P. S., The Twilight of French Eastern Alliances 1926–1936. French-Czechoslovak-Polish Relations from Locarno to the Remilitarization of the Rhineland, Princeton, 1988
Wolsza T., “W sprawie prognoz Józefa Piłsudskiego dotyczących przebiegu wojny,” Dzieje Najnowsze, 3–4, 1985, pp. 159–166
Wołos M., Alfred Chłapowski (1874–1940). Biografia ambasadora Polski we Francji, Toruń, 1999
Wołos M., Generał dywizji Bolesław Wieniawa-Długoszowski: biografia wojskowa, Toruń, 2000

Relation:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Volume:

54

Issue:

3

Start page:

65

End page:

80

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2353-6403 ; 10.12775/SDR.2019.EN4.03

Source:

click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

pol ; eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

-

Access:

Open

×

Citation

Citation style: