Object structure
Title:

Alkohol w PRL

Subtitle:

Leksykon historii społecznej PRL ; Polska 1944/45-1989 : studia i materiały, 18 (2020)

Creator:

Kosiński, Krzysztof (1974– ) ORCID

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2020

Description:

p. 255-268 ; Summary in English.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

alcoholism - Poland - 1945-1990 ; alcohol drinking ; alcoholism ; ‘drunk budget’ ; social pathology ; Polish People’s Republic

Abstract:

One of the most important social and economic problems in 1945–89 turned out to be excessive drinking and alcoholism. The article presents an analysis of the structure and scale of the alcohol consumption, the significance of the spirit monopoly for the state economy, attempts to counteract the effects of alcohol drinking and abuse, social mechanisms of excessive alcohol consumption, the phenomenon of drinking alcohol without occasion and at work, and the attitudes of Poles towards drinking and alcoholism.

References:

Adamus A.M., Problemy wsi w Polsce w latach 1956–1980 w świetle listów do władz centralnych, Warszawa 2017
Alcohol, oprac. D. Murray, S. Sorrell, Londyn 2017
Beskid L., Dochodowa elastyczność popytu rodzin robotniczych, „Studia Ekonomiczne” 1959, nr 1, s. 106–117
Bukraba-Rylska I., Socjologia wsi polskiej, Warszawa 2008
Buryła S., Wojna i alkohol, w: Wojna. Doświadczenie i zapis, red. S. Buryła, P. Rodak, Kraków 2007, s. 209–229
Frąckiewicz L., Goszcz W., Alkoholizm w zakładach pracy w ocenie lekarzy przemysłowych, w: Alkohol w środowisku pracy, red. L. Frąckiewicz, Katowice 1989, s. 51–60
Hoser J., Społeczne uwarunkowania spożycia alkoholu, Warszawa 1962
Jarosz D., Polityka władz komunistycznych w Polsce w latach 1948–1956 a chłopi, Warszawa 1998
Jasiński J., Spożycie alkoholu w opinii publicznej, Warszawa 1985
Kępiński A., Rytm życia, Kraków 1994
Kochanowski J., Tylnymi drzwiami. „Czarny rynek” w Polsce 1944–1989, Warszawa 2010
Kornai J., Niedobór w gospodarce, Warszawa 1985
Kowalik T., Słowiński P., Dragi i wojna. Narkotyki w działaniach wojennych, Warszawa 2019
Kozak M., Społeczne i ekonomiczne skutki picia alkoholu w pracy w opiniach pracowników, w: Alkohol w zakładzie pracy. Problemy ekonomiczne i społeczne, red. M. Jarosz, Warszawa 1990, s. 135–136
Krawiec M., Zapobieganie alkoholizmowi a rozwiązania przyjęte w ustawie z dn. 26 października 1982 r., Warszawa 1987
Kula W., Doświadczenia i nadzieje, w: Alkohol w kulturze i obyczaju, red. J. Górski, K. Moczarski, Warszawa 1972, s. 163–179
Moczarski K., Historia alkoholizmu i walki z nim, Warszawa 1983
Moskalewicz J., Polityka społeczna wobec alkoholu w Polsce w latach 1944–1982, Warszawa 1998
Rożenowa H., Produkcja wódki i sprawa pijaństwa w Królestwie Polskim 1815–1863, Warszawa 1961
Siciński A., Problemy przemian stylu życia w Polsce, w: Badania nad wzorami konsumpcji, red. J. Szczepański, Wrocław 1977, s. 296–337
Sowiński P., Wakacje w Polsce Ludowej. Polityka władz i ruch turystyczny (1945–1989), Warszawa 2005
Społeczno-kulturalne uwarunkowania alkoholizmu w zakładach pracy woj. opolskiego, Opole 1981
Spożycie alkoholu na tle badań regionalnych, red. Z. Zakrzewski, Warszawa 1970
Wilk H., Między pragmatyzmem a oczekiwaniami. Społeczeństwo, władza i samochody w Polsce 1945–1970, Warszawa 2017
Wojtas A., Apostoł Żywego Kościoła, Kraków 2003
Wójcik J.W., Zapobieganie nietrzeźwości w czasie i miejscu pracy, Warszawa 1986
Zrałek M., Problem alkoholizmu wśród mieszkańców hoteli robotniczych, w: Alkoholizm w środowisku pracy, red. L. Frąckiewicz, Katowice 1989, s. 68–80

Relation:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały

Volume:

18

Start page:

255

End page:

268

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2450-8357 ; 2450-8365 ; 10.12775/Polska.2020.09

Source:

IH PAN, sygn. B.155/18 Podr. ; IH PAN, sygn. B.156/18 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Access:

Open

×

Citation

Citation style: