Object structure
Title:

Fragment „zaginionej kroniki dominikańskiej” w zbiorach Rosyjskiej Biblioteki Narodowej w Petersburgu

Subtitle:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 59 (2021) ; Commentationes ; Rozprawy

Creator:

Gałuszka, Tomasz (1978– ) ORCID

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2021

Description:

p. 11-24

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

medieval Dominicans ; Dominican chronicle ; Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis ; St Hyacinth of Poland ; Hyacinth, Saint, approximately 1185-1257 ; Dominicans - Poland - history - sources ; Długosz, Jan (1415-1480) ; Długosz, Jan (1415-1480). Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis

Abstract:

The article presents a new source found in the National Library of Russia in Saint Petersburg. This is the oldest source for the history of the Polish Dominicans. It was probably produced in the first half of the thirteenth century. It contains some new information, among others it finally puts an end to speculation about the time of St Hyacinth arrival in Cracow, who was undoubtedly sent to Poland in 1222. The found text is most probably a fragment of the so-called ‘lost Dominican chronicle’.

References:

Buko A., Początki Sandomierza, Warszawa 1998
Gałuszka T, „In finibus Poloniae”. Patroni i bohaterowie Polski w czternastowiecznym „Żywocie św. Jacka” autorstwa lektora Stanisława OP, w: Dominikanie o Polsce i Polakach od XIII do XX wieku, red. T. Gałuszka, K. Matyja, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 21, Kraków 2020, s. 19–41
Gałuszka T., Zdanek M., „Krakowskie” bulle rekomendacyjne Grzegorza IX a początki dominikanów polskich, St. Źródł., 44, 2006, s. 49–65
Grandjean Gøgsig Jakobsen J., Św. Jacek i Dacja. Związki Apostoła Północy ze Skandynawią: prawdopodobieństwo, tradycja i aktualny stan wiedzy, w: Św. Jacek Odrowąż. Apostoł Północnej Europy. Międzynarodowe sympozjum, Papieski Uniwersytet św. Tomasza z Akwinu „Angelicum”, Aula Jana Pawła II, Rzym, 16 października 2007 r., red. A. Nocoń, A. Wuwer, Roma–Katowice 2012, s. 97–109
Grandjean Gøgsig Jakobsen J., „Venerunt fratres praedicatores”. Notes on Datings of the First Dominican Convent Foundations in Scandinavia, „Collegium Medievale”, 24, 2011, s. 5–22
Kaczmarek K., Szkoły i studia polskich dominikanów w okresie średniowiecza, Poznań 2005
Kowalski M.D., Źródła i wiarygodność informacji w „Liber beneficiorum dioecesis cracoviensis” Jana Długosza, w: Jan Długosz (1415–1480). Życie i dzieła, red. L. Korczak, M.D. Kowalski, P. Węcowski, Kraków 2016, s. 103–125
Kucharski W., „Beatus Ceslaus natione Polonus”. Dzieje kultu błogosławionego Czesława, Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, t. 10, Kraków 2012
Kulpa M., Wokół czternastowiecznego „Żywota św. Jacka” – kilka zagadnień źródłoznawczych, „Nasza Przeszłość”, 132, 2019, s. 5–51
Wileniec Sønderby B.A., Św. Jacek w Skandynawii: misja czy fikcja?, w: Św. Jacek Odrowąż. Apostoł Północnej Europy. Międzynarodowe sympozjum, Papieski Uniwersytet św. Tomasza z Akwinu „Angelicum”, Aula Jana Pawła II, Rzym, 16 października 2007 r., red. A. Nocoń, A. Wuwer, Roma–Katowice 2012, s. 110–123
Zdanek M., Figury biblijne w literackim wizerunku świętego Jacka w świetle jego najstarszej hagiografii, „Przegląd Tomistyczny”, 14, 2008, s. 29–61
Zdanek M., Figury i wątki biblijne w „Przedmowie” do „Żywota Świętego Jacka”, w: Święty Jacek i dziedzictwo dominikańskie, red. E. Mateja, A. Pobóg-Lenartowicz, M. Rowińska-Szczepaniak, Opole 2008, s. 163–175
Zdanek M., Stanisław (zm. po 1371 a przed 1385–1392), w: PSB, t. 42, Kraków 2003, s. 7–9
Zdanek M., Szkoły i studia dominikanów krakowskich w średniowieczu, Warszawa 2005
Zdanek M., „Zaginiona kronika dominikańska” z XIII wieku. Próba nowego spojrzenia, w: Fontes et historia. Prace ofiarowane Antoniemu Gąsiorowskiemu, Poznań 2007, s. 245–282

Relation:

Studia Źródłoznawcze

Volume:

59

Start page:

11

End page:

24

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0081-7147 ; 2451-1331 ; 10.12775/SZ.2021.01

Source:

click here to follow the link ; IH PAN, sygn. B.89/59 ; IH PAN, sygn. B.88/59 Podr.

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

-

Access:

Open

×

Citation

Citation style: