Object structure
Title:

Średniowieczne pieczęcie konwentu z klasztoru cysterskiego w Lubiążu – chronologia, ikonografia i kwestia autorstwa typariuszy

Subtitle:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 59 (2021) ; Commentationes ; Rozprawy

Creator:

Kałuski, Tomasz (archiwalia) ORCID

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2021

Description:

p. 25-38

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

convent seals ; Cistercians ; Lubiąż (Leubus) ; Silesia ; ecclesiastical sigillography ; Cistercians - Poland - Lubiąż - history - sources ; religious institutions - seals - Poland - Lubiąż ; monasteries - seals - Poland - Lubiąż - 14th century ; seals (numismatics) - history - to 1500

Abstract:

The article presents an analysis of the iconography of two convent seals of Lubiąż made in the first half of the fourteenth century and the sources of inspiration for the seal images. Then, it indicates the probable reasons for the exchange of the seal matrices between 1341 and 1343. Attention is also paid to the authorship of the convent seals of Lubiąż.

References:

Baudin A., Sceller à Clairvaux et dans sa filiation champenoise du XIIe au XVe siècle, w: Clairvaux. L’aventure cistercienne, red. A. Baudin, N. Dohrmann, L. Veyssière, Paris 2015, s. 173–183
Belting H., Obraz i kult. Historia obrazu przed epoką sztuki, tłum. T. Zatorski, Gdańsk 2010
Bony P., An Introduction to the Study of Cistercian Seals. The Virgin as Mediatrix, then Protectrix on the Seals of Cistercian Abbeys, w: Studies in Cistercian Art and Architecture, t. 3, red. M.P. Lillich, Kalamazoo 1987, s. 201–240
Brown K.T., Mary of Mercy in Medieval and Renaissance Italian Art. Devotional Image and Civic Emblem, New York 2017
France J., The Cistercians in Medieval Art, Stroud 1998
France J., Cistercians under Our Lady’s Mantle, „Cistercian Studies Quarterly”, 37, 2002, nr 4, s. 393–414
Galar A., W europejskiej wspólnocie cysterskiej. Udział cystersów z historycznych ziem polskich w Kapitułach Generalnych w Cîteaux (XII–XVIII w.), Kraków 2014
Guerreau I., Klerikersiegel der Diözesen Halberstadt, Hildesheim, Paderborn und Verden im Mittelalter (um 1000–1500), Hannover 2013
Kaczmarek R., Italianizmy. Studia nad recepcją gotyckiej sztuki włoskiej w rzeźbie środkowo-wschodniej Europy (koniec XIII – koniec XIV wieku), Wrocław 2008
Kaczmarek R., Średniowieczne elementy wyposażenia i wystroju kościoła klasztornego Wniebowzięcia NMP w Lubiążu. Próba rekonstrukcji, w: Kościół klasztorny Wniebowzięcia NMP w Lubiążu. Historia, stan zachowania, koncepcja rewitalizacji, red. A. Kozieł, Wrocław 2010, s. 31–55
Klössel-Luckhardt B., Mittelalterliche Siegel des Urkundenfonds Walkenried bis zum Ende der Klosterzeit (um 1578), Göttingen 2017
Könighaus W.P., Die Zisterzienserabtei Leubus in Schlesien von ihrer Gründung bis zum Ende des 15. Jahrhunderts, Wiesbaden 2004
Nowiński J., Ars cisterciensis. Kościół cysterski w średniowieczu – wyposażenie i wystrój, Warszawa 2016
Stróżyk P., Pieczęcie cysterskie z opactwa w Łeknie-Wągrowcu (cz. I), „Studia i Materiały do Dziejów Pałuk”, 4, 2003, s. 179–202
Tabor D., Malarstwo książkowe na Śląsku w XIV wieku, Kraków 2008

Relation:

Studia Źródłoznawcze

Volume:

59

Start page:

25

End page:

38

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0081-7147 ; 2451-1331 ; 10.12775/SZ.2021.02

Source:

click here to follow the link ; IH PAN, sygn. B.89/59 ; IH PAN, sygn. B.88/59 Podr.

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

-

Access:

Open

×

Citation

Citation style: