Object structure
Title:

Średniowieczne pieczęcie konwentu z klasztoru cysterskiego w Lubiążu – chronologia, ikonografia i kwestia autorstwa typariuszy

Subtitle:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 59 (2021) ; Commentationes ; Rozprawy

Creator:

Kałuski, Tomasz (archiwalia) ORCID

Contributor:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Publisher:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2021

Description:

s. 25-38

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

pieczęcie konwentu ; cystersi ; Lubiąż ; Śląsk ; sfragistyka kościelna ; Ordo Cisterciensis -- Polska -- Lubiąż -- historia -- źródła [KABA] ; Pieczęcie klasztorne -- Polska -- Śląsk (region) -- średniowiecze [KABA] ; pieczęcie kościelne - Polska - Lubiąż ; pieczęcie klasztorne - Polska - Lubiąż - 14 w.

Abstract:

W artykule przedstawiono analizę ikonografii dwóch pieczęci konwentu lubiąskiego wykonanych w pierwszej połowie XIV w., a także źródła inspiracji obrazu pieczęci. Wskazano następnie prawdopodobne przyczyny wymiany typariuszy między 1341 a 1343 r. Uwagę poświęcono ponadto autorstwu pieczęci konwentu lubiąskiego.

References:

Baudin A., Sceller à Clairvaux et dans sa filiation champenoise du XIIe au XVe siècle, w: Clairvaux. L’aventure cistercienne, red. A. Baudin, N. Dohrmann, L. Veyssière, Paris 2015, s. 173–183
Belting H., Obraz i kult. Historia obrazu przed epoką sztuki, tłum. T. Zatorski, Gdańsk 2010
Bony P., An Introduction to the Study of Cistercian Seals. The Virgin as Mediatrix, then Protectrix on the Seals of Cistercian Abbeys, w: Studies in Cistercian Art and Architecture, t. 3, red. M.P. Lillich, Kalamazoo 1987, s. 201–240
Brown K.T., Mary of Mercy in Medieval and Renaissance Italian Art. Devotional Image and Civic Emblem, New York 2017
France J., The Cistercians in Medieval Art, Stroud 1998
France J., Cistercians under Our Lady’s Mantle, „Cistercian Studies Quarterly”, 37, 2002, nr 4, s. 393–414
Galar A., W europejskiej wspólnocie cysterskiej. Udział cystersów z historycznych ziem polskich w Kapitułach Generalnych w Cîteaux (XII–XVIII w.), Kraków 2014
Guerreau I., Klerikersiegel der Diözesen Halberstadt, Hildesheim, Paderborn und Verden im Mittelalter (um 1000–1500), Hannover 2013
Kaczmarek R., Italianizmy. Studia nad recepcją gotyckiej sztuki włoskiej w rzeźbie środkowo-wschodniej Europy (koniec XIII – koniec XIV wieku), Wrocław 2008
Kaczmarek R., Średniowieczne elementy wyposażenia i wystroju kościoła klasztornego Wniebowzięcia NMP w Lubiążu. Próba rekonstrukcji, w: Kościół klasztorny Wniebowzięcia NMP w Lubiążu. Historia, stan zachowania, koncepcja rewitalizacji, red. A. Kozieł, Wrocław 2010, s. 31–55
Klössel-Luckhardt B., Mittelalterliche Siegel des Urkundenfonds Walkenried bis zum Ende der Klosterzeit (um 1578), Göttingen 2017
Könighaus W.P., Die Zisterzienserabtei Leubus in Schlesien von ihrer Gründung bis zum Ende des 15. Jahrhunderts, Wiesbaden 2004
Nowiński J., Ars cisterciensis. Kościół cysterski w średniowieczu – wyposażenie i wystrój, Warszawa 2016
Stróżyk P., Pieczęcie cysterskie z opactwa w Łeknie-Wągrowcu (cz. I), „Studia i Materiały do Dziejów Pałuk”, 4, 2003, s. 179–202
Tabor D., Malarstwo książkowe na Śląsku w XIV wieku, Kraków 2008

Relation:

Studia Źródłoznawcze

Volume:

59

Start page:

25

End page:

38

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0081-7147 ; 2451-1331 ; 10.12775/SZ.2021.02

Source:

click here to follow the link ; IH PAN, sygn. B.89/59 ; IH PAN, sygn. B.88/59 Podr.

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Terms of use:

- ; Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem:

Digitizing institution:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Projects co-financed by:

-

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: