Object structure
Title:

O polskim wydaniu "Liberum Arbitrium" Francesca Negriego i „zagranicznej” pochwale polskich pisarzy reformacyjnych

Subtitle:

Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 59 (2021) ; Commentationes ; Rozprawy

Creator:

Kordyzon, Wojciech ORCID

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2021

Description:

p. 77-105

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Daniel of Łęczyca (approximately 1530- approximately 1600) ; book history ; early modern typography ; Rej, Mikołaj (1505-1569) ; Trzecieski, Andrzej, approximately 1530-1584 ; Pinczów (Poland) - history - 16th century ; Reformation - Poland 16th c. ; printing industry – Poland – history - 16th century ; early printed books - Poland - 16th century

Abstract:

The article deals with the problem of attribution of the 1559 edition of Liberum Arbitrium by Francesco Negri da Bassano with the ‘Pesclavii’ address, containing references to some Polish Reformation writers (Andrzej Trzecieski, Mikołaj Rej), that are missing from the same year edition pressed by Jean Crespin in Geneva. The printing was attributed to the Daniel of Łęczyca publishing house, recognising the falsification of the publishing address as an element of Reformation publishing propaganda.

References:

Censimento nazionale delle edizioni italiane del XVI secolo
Kordyzon W., Zasób drukarski Daniela z Łęczycy (1530–1600) DOI
Pollard A.W., Redgrave G.R., Short Title Catalogue, wyd. 2, London 1976–1991
Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts (VD16)
Barbieri E., Un fantasma bibliografico inglese: F. Negri, “Tragedia del libero arbitrio”, Poschiavo 1547, „La Bibliofilía”, 97, 1995, nr 3, s. 268–290
Barbieri E., Note sulla fortuna della “Tragedia del libero arbitrio” di F. Negri da Bassano, „Bolletino della Società di Studi Valdesi”, 181, 1997, s. 107–140
Barycz H., Daniel z Łęczycy, w: PSB, t. 4, Kraków 1938, s. 405–406
Barycz H., Lismanin Franciszek, w: PSB, t. 17, Wrocław 1972, s. 465–470
Barycz H., Meandry Lismaninowskie, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 16, 1971, s. 37–65
Brückner A., Mikołaj Rej. Studium krytyczne, Kraków 1905
Caccamo D., Eretici italiani in Moravia, Polonia, Transilvania (1558–1611). Studi e documenti, Firenze 1970
Catalogus librorum saeculi XVI qui in Bibliotheca Iagellonica Cracoviensi asservantur, t. 5, red. M. Malicki, Baden-Baden 2004
Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, z. 5: Wielkie Księstwo Litewskie, red. A. Kawecka-Gryczowa, Wrocław 1959
Drukarze dawnej Polski, t. 1: Małopolska, cz. 1: Wiek XV–XVI, red. A. Kawecka-Gryczowa, Wrocław 1983
Gilmont J.F., Bibliographie des éditions de Jean Crespin, 1550–1572, t. 1, Verviers 1981
Hein L., Italienische Protestanten und ihr Einfluss auf die Reformation in Polen während der beiden Jahrzehnte vor dem Sandomirer Konsens, Leiden 1974
Korolko M., Seminarium Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego. Humaniści w kancelarii królewskiej Zygmunta Augusta, Warszawa 1991
Krókowski J., Andrzej Trzecieski. Poeta-humanista i działacz reformacyjny, Warszawa 1954
Krzyżanowski J., Rej i Trzecieski, w: Mikołaj Rej w czterechsetlecie śmierci, red. T. Bieńkowski i in., Wrocław 1971, s. 7–13
Kurdybacha Ł., Zagadnienie autorstwa traktatu „De primatu papae”, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 4, 1959, s. 81–87
Quirini-Popławska D., Provana Prospero, w: PSB, t. 28, Wrocław 1985, s. 526–529
Quirini-Popławska D., Provana Traiano, w: PSB, t. 28, Wrocław 1985, s. 529–530
Ragazzini L., Francesco Negri, Baden-Baden 2006
Siniarska-Czaplicka J., Filigrany papierni położonych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od początku XVI do XVIII wieku, Wrocław 1959
Siniarska-Czaplicka J., Papier druków tłoczonych na ziemiach województw krakowskiego i sandomierskiego w latach 1550–1700, Kwart. HKM, 14, 1976, nr 2, s. 249–274
Siniarska-Czaplicka K., Papier drukowy źródłem badań księgoznawczych, w: Dawna książka i kultura. Materiały międzynarodowej sesji naukowej z okazji pięćsetlecia sztuki drukarskiej w Polsce, red. S. Grzeszczuk, A. Kawecka-Gryczowa, Wrocław 1975, s. 132–143
Vozza V., Francesco Negri da Bassano. Aggiornamenti bio-bibliografici e nuovi percorsi di ricerca sul monaco benedettino passato alla Riforma, „Protestantesimo. Rivista della Facoltà Valdese di Teologia”, 71, 2016, nr 4, s. 359–384
Wotschke T., Francesco Lismanino, „Zeitschrift der Historischen Gesellschaft für die Provinz Posen”, 18, 1903, s. 213–332
Zonta F., Francesco Negri l’eretico e la sua tragedia „Il libero arbitrio”, „Giornale storico della letteratura italiana”, 67, 1916, nr 1, s. 265–324, 68, 1916, nr 2, s. 108–160

Relation:

Studia Źródłoznawcze

Volume:

59

Start page:

77

End page:

105

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0081-7147 ; 2451-1331

Source:

click here to follow the link ; IH PAN, sygn. B.89/59 ; IH PAN, sygn. B.88/59 Podr.

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

-

Access:

Open

×

Citation

Citation style: