Object structure
Title:

Polska w okowach lodu zimą 1946/1947 roku : gospodarcze i społeczne konsekwencje kłopotów w funkcjonowaniu transportu i komunikacji

Subtitle:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały, 20 (2022) ; Studia

Creator:

Miernik, Grzegorz (1960– ) ORCID

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2022

Description:

p. 5-41

Subject and Keywords:

winter of 1946-1947 ; economy ; transportation and communication ; everyday life ; winter - Poland - history - 20th century ; natural disasters - Poland - history - 1945-1990 ; roads - snow and ice control - Poland - history ; communication and traffic - Poland - history - 1945-1970 ; communication and traffic - social aspects - Poland - history - 20th century ; Poland - economic conditions - 1945-1970 ; Poland - economic conditions - 1946-1948 ; Poland - social conditions - 1945-1970 ; cost and standard of living - Poland - 1945-1970

Abstract:

The paper contains research results into the functioning of transportation and communication in the conditions of the severe and long winter of 1946–1947. The first part of the text presents the dynamic weather changes. The central paragraphs of the paper demonstrate findings concerning road, railway, and waterways transportation during the first three months of 1947, including the activities to maintain the land routes’ traffic flow and the access to the seaports. The chosen examples made it possible to present the severe winter’s impact on the state’s functioning and everyday life.

References:

Boryczka J. [et al.], Mroźne zimy i upalne lata w Polsce, Warszawa 2003
Falarz M., Wieloletnia zmienność pokrywy śnieżnej w Krakowie na tle zmian w obszarach podmiejskich, w: Klimat i bioklimat miast, red. K. Kłysik, Łódź 1999
Grudnik B., Zimy stulecia w PRL, „Mówią Wieki” 2003, nr 2, s. 34–37
Jarosz D., Pierwsza powojenna „zima stulecia” w Polsce. Wybrane konteksty, w: Od powietrza, głodu, ognia i wojny… Klęski elementarne na przestrzeni wieków, red. T. Głowiński, E. Kościk, Wrocław 2013
Jarosz D., Miernik G., Powódź roku 1947. Z badań nad kontekstami klęsk elementarnych w Polsce po II wojnie światowej, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 73, 2013, s. 201–220 DOI
Kaliński J., Wpływ sytuacji rynkowej na warunki bytowe ludności. Lipiec 1946 – grudzień 1948, „Kwartalnik Historyczny” 76, 1969, nr 2, s. 319–336
Kwiatkowski E., Diariusz 1945–1947, wyd. Z. Machaliński, Gdańsk 1988
Miernik G., Akcja Pomocy Zimowej jako sposób reakcji na klęski mrozów w Polsce (1945–1947), w: Od powietrza, głodu, ognia i wojny… Klęski elementarne na przestrzeni wieków, red. T. Głowiński, E. Kościk, Wrocław 2013
Półrolniczak M., Szyga-Pluta K., Kolendowicz L., Bioklimat wybranych miast pasa Pobrzeży Południowobałtyckich na podstawie uniwersalnego wskaźnika obciążenia cieplnego, w: Klimat i bioklimat miast, [red. J. Wibig], Łódź 2016
„Rocznik Polityczny i Gospodarczy” 1948
Rocznik statystyczny 1948, Warszawa 1949
Skobelski R., „Na pierwszej linii drogowcy, kolejarze, energetycy i wojsko”. Tak zwana zima stulecia 1979 roku na przykładzie Ziemi Lubuskiej, „Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały” 19, 2021, s. 189–214
Sieczkowski G., Zima stulecia. Portret pamięciowy kataklizmu, Warszawa 2017
Styszyńska A., Zlodzenie Bałtyku a temperatura powietrza w Polsce, w: Klimat Polski na tle klimatu Europy. Warunki termiczne i opadowe, red. E. Bednorz, Poznań 2010, s. 95–105
Wilk H., Zima stulecia – zmagania z żywiołem 1962/1963, w: Od powietrza, głodu, ognia i wojny… Klęski elementarne na przestrzeni wieków, red. T. Głowiński, E. Kościk, Wrocław 2013
Woś A., Klimat Polski, Warszawa 1999
Woś A., Klimat Polski w drugiej połowie XX wieku, Poznań 2010
Wyrozumska B., Drogi w ziemi krakowskiej do końca XVI wieku, Wrocław 1977

Relation:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały

Volume:

20

Start page:

5

End page:

41

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2450-8357 ; 2450-8365 ; 10.12775/Polska.2022.01

Source:

IH PAN, sygn. B.155/20 Podr. ; IH PAN, sygn. B.156/20 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Access:

Open

×

Citation

Citation style: