Object structure
Title:

Stosunki polsko-belgijskie w apogeum zimnej wojny i w okresie „odwilży” 1948–1956 (główne problemy)

Subtitle:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały, 20 (2022) ; Studia

Creator:

Jarosz, Dariusz (1959– ) ORCID ; Pasztor, Maria ORCID

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2022

Description:

p. 43-80

Subject and Keywords:

Polish-Belgian relations ; Cold War ; Polish Diaspora in Belgium ; spy-mania ; Polish people - Belgium - history - 1945-1970 ; Poland - foreign relations - Belgium - 20th c. ; Belgium - foreign relations - Poland - 20th c.

Abstract:

The article presents the results of research into Polish-Belgian relations between 1948 and 1956, based primarily on documents found in the archives of both countries. The study aimed to answer the following questions: What was the shape of mutual relations during the apogee of the Cold War (1948–1952) and the period of limited liberalisation in international relations between 1953 and 1956; Can it be proved that there were any important changes in relations between Warsaw and Brussels during these years?

References:

Eder W., Dzieje Polonii belgijskiej 1919–1980 (w zarysie), Warszawa 1983
Eder W., Polonia belgijska. Skład społeczno-zawodowy, jego przemiany i skutki tych przemian, „Przegląd Polonijny” 1979, z. 3 (15), s. 57–67
Goddeeris I., Code Name Szejk and Szeryf. The Collaboration of the Belgian Minister Roger Motz with the Polish Secret Services at the Background of Belgian-Polish Economic Relations in the Early Cold War, w: La Pologne des Belges. Évolution d’un regard (XXe–XXIe siècles), red. P. Szczur, Kraków 2021, s. 237–269
Goddeeris I., Ministerstwo Spraw Zagranicznych „Solidarności”. Biuro Koordynacyjne NSZZ „Solidarność”, 1982–1989, cz. 1, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2006, nr 2(10), s. 315–347; cz. 2, 2007, nr 1(11), s. 309–334
Goddeeris I., Polonia belgijska w pierwszych latach po II wojnie światowej, Warszawa 2005
Jarosz D., Problemy indemnizacyjne w stosunkach polsko-belgijskich po II wojnie światowej, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 56, 2021, nr 1, s. 123–146
Jarosz D., Pasztor M., Kolonie dla dzieci polonijnych jako instrument polskiej polityki zagranicznej w latach 1947–1956, „Mazowieckie Studia Historyczne” 2001, nr 1, s. 5–31
Jarosz D., Pasztor M., Robineau, Bassaler i inni. Z dziejów stosunków polsko-francuskich w latach 1948–1953, Toruń 2001
Kawka I., Prażuch W., Patriotyzm na uchodźstwie. Szkolnictwo polskie w Belgii w warunkach zimnowojennej konfrontacji politycznej, w: Medialne i transmedialne procesy narracyjne w identyfikacji postaw patriotycznych Polaków, red. M. Kawka, W. Prażuch, P. Płaneta, Kraków 2021, s. 137–153
Łaptos J., La société polonaise aux yeux des diplomates belges à l’époque du stalinisme, w: La Pologne des Belges. Évolution d’un regard (XXe–XXIe siècles), red. P. Szczur, Kraków 2021, s. 181–202
Łaptos J., Mania A., Dyplomacja polska wobec zimnowojennego podziału świata (marzec 1947 – grudzień 1955), w: Historia dyplomacji polskiej. Połowa X–XX w., t. 6: 1944/45–1989, red. W. Materski, W. Michowicz, Warszawa 2010
Pasztor M., Courtesy or Diplomacy? The Visit of Elisabeth Queen of the Belgians to Poland in 1955, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 56, 2021, nr 3, s. 107–120
Pasztor M., Polsko-belgijska „wojna” o Kongo (1960–1963), „Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały” 17, 2019, s. 135–160
Pasztor M., Społeczeństwo polskie w świetle raportów Poselstwa Królestwa Belgii w Warszawie z lat 1948–1953 (wybrane wątki), w: Od Piłsudskiego do Wałęsy. Studia z dziejów Polski w XX wieku, kom. red. K. Persak [et al.], Warszawa 2008, s. 159–178
Pasztor M., Sprawa statku „Hel” w relacjach polsko-belgijskich w 1955 roku, „Prace Historyczne” 2022, nr 149 (1), s. 195–206
Roszkowski W., Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 roku, Warszawa 1997
Solidarity with Solidarity. Western European Trade Unions and the Polish Crisis, 1980–1982, red. I. Goddeeris, Lanham 2013
Stosunki dyplomatyczne Polski. Informator, t. 1: Europa 1918–2006, red. K. Szczepanik, A. Herman-Łukasik, B. Janicka, Warszawa 2007
Szumski J., Między stabilizacją a radykalizmem – polska emigracja górnicza w Belgii, „Neerlandica Wratislaviensia” 25, 2015, nr 3685, s. 19–37
Wróbel J., Na rozdrożu historii. Repatriacja obywateli polskich z Zachodu w latach 1945–1949, Łódź 2009
Zubok W.M., Pleszakow K.N., Zimna wojna zza kulis Kremla. Od Stalina do Chruszczowa, Warszawa 1999
Żmigrodzki M., Polonia w Belgii, Lublin 1978

Relation:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały

Volume:

20

Start page:

43

End page:

80

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2450-8357 ; 2450-8365 ; 10.12775/Polska.2022.02

Source:

IH PAN, sygn. B.155/20 Podr. ; IH PAN, sygn. B.156/20 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Access:

Open

×

Citation

Citation style: