Object structure
Title:

Czy byli ich „wielką szansą”? Obraz Związku Młodzieży Polskiej w Dziennikach Agnieszki Osieckiej z lat 1949–1955

Subtitle:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały, 20 (2022), Studia

Creator:

Borowska, Sylwia ORCID

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2022

Description:

p. 81-112

Subject and Keywords:

Union of Polish Youth ; ZMP (Organization) - history ; diary ; Osiecka, Agnieszka (1936-1997) ; Polish People’s Republic ; political youth movement ; youth movements - Poland - Warsaw - 1945-1970 ; youth - Poland - 1945-1990 - attitude ; communism and education - Poland - Warsaw - history - 20th century ; socialism and youth - Poland - Warsaw - history ; Polish literature - women authors - history and criticism

Abstract:

The article presents the activities of the Union of Polish Youth (ZMP) at the Maria Curie-Skłodowska High School and the Faculty of Journalism at the University of Warsaw. The subject of analysis are Agnieszka Osiecka’s personal notes from the late 1940s and early 1950s. What emerges from the text is a picture of an organisation characterised by its male and female members’ stagnation and a lack of ideas of interest to high school and university students. Any attempts undertaken by Osiecka to improve the activities of ZMP failed. The attitude of the Union’s authorities, as well as the district committees of the Central Committee of the Polish United Workers’ Party (PZPR), greatly impacted this situation.

References:

Agnieszka Osiecka o kobietach, mężczyznach i świecie, red. P. Derlatka, A. Lambryczak, M. Traczyk, Poznań 2003
Biały B., Osiecka. Tego o mnie nie wiecie, Warszawa 2020
Brodala M., Lisiecka A., Ruzikowski T., Przebudować człowieka. Komunistyczne wysiłki zmiany mentalności. Studia, red. M. Kula, Warszawa 2001
Derlatka P., Zdradziecka Agnieszka Osiecka, Warszawa 2015
Gałaszewski D., Postawy młodzieży wobec przymusowego werbunku i pracy w brygadach Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” w latach 1948–1955, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2007, nr 1, s. 245–272
Hillebrandt B., Związek Młodzieży Polskiej, Warszawa 1980
„Jesteście naszą wielką szansą”. Młodzież na rozstajach komunizmu 1944–1989, red. P. Ceranka, S. Stępień, Warszawa 2009
Kochanowicz J., ZMP w terenie. Stalinowska próba modernizacji opornej rzeczywistości, Warszawa 2000
Kochanowski J., Rewolucja międzypaździernikowa. Polska 1956–1957, Kraków 2017
Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej, red. K. Felberg-Sendecka, Warszawa 2015
Komunizm. Idee i praktyki w Polsce 1944–1989, red. K. Chmielewska, A. Mrozik, G. Wołowiec, Warszawa 2018
Kosiński K., O nową mentalność. Życie codzienne w szkołach 1945–1956, Warszawa 2000
Król J., To idzie młodość… Związek Młodzieży Polskiej w szkole średniej ogólnokształcącej w latach 1948–1957, Kraków 2011
Król J., ZMP-owski model wychowania. Aspekty socjologiczno-pedagogiczne (na przykładzie województwa szczecińskiego), w: Organizacje młodzieżowe w XX wieku. Struktury, ideologia, działalność, red. P. Tomaszewski, M. Wołos, Toruń 2008, s. 245–257
Krzywicki A., Poststalinowski karnawał radości. V Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów o Pokój i Przyjaźń, Warszawa 1955 r. Przygotowania, przebieg, znaczenie, Warszawa 2009
Mazur M., Zetempowiec jako oficjalny wzorzec „nowego człowieka” okresu stalinowskiego, w: Organizacje młodzieżowe w XX wieku. Struktury, ideologia, działalność, red. P. Tomaszewski, M. Wołos, Toruń 2008, s. 224–244
Michalak B., Na zakręcie. Agnieszka Osiecka we wspomnieniach, Warszawa 2001
My z Zetempe… Upadek i likwidacja Związku Młodzieży Polskiej (1955–1957), oprac. M. Wierzbicki, Warszawa 2004
Po prostu Agnieszka. W 75. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej. Studia i materiały, red. I. Borkowski, Wrocław 2011 (Acta Universitatis Wratislaviensis, 3343)
Rafalska D., „Pokolenie ZMP”. Urodzeni w latach trzydziestych – ich wizja socjalizmu na łamach tygodnika „Po Prostu”, w: „Jesteście naszą wielką szansą”. Młodzież na rozstajach komunizmu 1944–1989, red. P. Ceranka, S. Stępień, Warszawa 2009, s. 79–96
Rodak P., Prawda w dziennikach osobistych, „Teksty Drugie” 2009, nr 4, s. 23–38
Ryciak U., Potargana w miłości. O Agnieszce Osieckiej, Kraków 2015
Skrzeszewski S., Podstawowe zadania oświatowe, Warszawa 1948
Studenci Warszawy. Studium długofalowych przemian postaw i wartości. Praca zbiorowa, red. S. Nowak, Warszawa 1991
Świda-Ziemba H., Młodzież PRL. Portrety pokoleń w kontekście historii, Kraków 2010
Świda-Ziemba H., Urwany lot. Pokolenie inteligenckiej młodzieży powojennej w świetle listów i pamiętników z lat 1945–1948, Kraków 2003
To idzie młodość. Młodzież w ideologii i praktyce komunizmu, red. D. Magier, Lublin–Radzyń Podlaski 2016
Turowska Z., Agnieszki. Pejzaże z Agnieszką Osiecką, Warszawa 2008
Turski M., Bohaterowie są zmęczeni, „Polityka” 1, 1957, nr 9, s. 4
Wagner B., Strategia wychowawcza w PRL, Warszawa 2009
Wierzbicki M., Postawy członków ZMP wobec rzeczywistości epoki stalinowskiej, w: „Jesteście naszą wielką szansą”. Młodzież na rozstajach komunizmu 1944–1989, red. P. Ceranka, S. Stępień, Warszawa 2009, s. 48–77
Wierzbicki M., Związek Młodzieży Polskiej i jego członkowie. Studium z dziejów funkcjonowania stalinowskiej organizacji młodzieżowej, Warszawa 2006
Zjednoczenie polskiego ruchu młodzieżowego i powstanie ZMP, red. Z.J. Hirsz, Białystok 1990

Relation:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały

Volume:

20

Start page:

81

End page:

112

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2450-8357 ; 2450-8365 ; 10.12775/Polska.2022.03

Source:

IH PAN, sygn. B.155/20 Podr. ; IH PAN, sygn. B.156/20 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Access:

Open

×

Citation

Citation style: