Object structure
Title:

Do góry nogami : PZPR na Politechnice Warszawskiej w czasach odwilży 1956 roku

Subtitle:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały, 20 (2022), Studia

Creator:

Ośko, Piotr ORCID

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2022

Description:

p. 113-153

Subject and Keywords:

PUWP University Committee ; Basic Party Organization at the Warsaw University of Technology ; democratisation of the PUWP in 1956 ; Thaw in universities ; October 1956 ; De-Stalinisation ; factions in the PUWP ; Puławianie ; Natolińczycy ; crises in the PUWP ; departure from ‘Polish October’ ; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (Polish United Workers' Party) - 1945-1970 ; Politechnika Warszawska - history - 20th century ; Poland - history - Uprising, 1956

Abstract:

The article shows the role of the university’s party cell at the Warsaw University of Technology in the 1956 crisis. Although difficult to grasp in sources, it was noticeable due to the rallies in support of the new leadership of the Polish United Workers’ Party (PZPR) held at this university during the famous Eighth Plenum of the Party. The author tried to identify the political sympathies of University activists for the Party factions. The next part discusses the process of departure from the ‘56 October, which took place very quickly in the PZPR and manifested itself in the suppression of grassroots initiatives and departure from democratic principles for the election of authorities.

References:

Bertram Ł., Bunt, podziemie, władza. Polscy komuniści i ich socjalizacja polityczna do roku 1956, Warszawa 2022
Ceglarz T., Liszkowska E., Ofiary Poznańskiego Czerwca, „Biuletyn IPN” 2021, nr 6, s. 55–70
Friszke A., Anatomia buntu. Kuroń, Modzelewski i komandosi, Kraków 2010
Friszke A., Rok 1956, w: A. Friszke, D. Stola, J. Eisler, Kierownictwo PZPR w czasie kryzysów 1956, 1968, 1970, Warszawa 2000, s. 5–48
Holzer J., O październiku 1956 – źródło wywołane, „Studia Polityczne” 2006, nr 18, s. 241–273
Jastrząb Ł., „Rozstrzelano moje serce w Poznaniu”. Poznański Czerwiec 1956 r. – straty osobowe i ich analiza, Warszawa–Poznań 2006
Kowalski L., Pamiętnik byłego komunisty. Myśli, uczucia, rzeczywistość, Warszawa 2013
Kozik Z., PZPR w latach 1954–1957. Szkic historyczny, Warszawa 1982
Kuroń J., Autobiografia. Wiara i Wina, Warszawa 2011
Lewandowski J., „Tajny” referat Chruszczowa. Okoliczności wygłoszenia i ujawnienia, „Zeszyty Historyczne” (Paryż), 1977, nr 41, s. 3–196
Machcewicz P., Polski rok 1956, Warszawa 1993
Noskowa A., XX Zjazd i tajny referat Nikity Siergiejewicza Chruszczowa. Próba rozliczenia ze stalinizmem czy taktyczna manipulacja?, w: Rok 1956 w Polsce i jego rezonans w Europie, red. J. Szymoniczek, E.C Król, Warszawa 2009, s. 105–120
Ośko P., Demokratyzacja terenowych struktur PZPR na fali odwilży 1956/1957 – pozorna czy prawdziwa?, w: Partia, państwo, społeczeństwo, red. K. Rokicki, Warszawa 2016, s. 280–325
Ośko P., Za fasadą. Komitet uczelniany w strukturze PZPR i jego wpływ na zarządzanie kadrami w latach 1948–1968. Zarys problemu na przykładzie Politechniki Warszawskiej, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2016, nr 27, s. 69–111
Paczkowski A., Żydzi w UB. Próba weryfikacji stereotypu, w: Komunizm. Ideologia, system, ludzie, red. T. Szarota, Warszawa 2001, s. 192–204
Politechnika Warszawska w ćwierćwieczu Polski Ludowej, red. W. Jasiobędzki, W. Kozyra, R. Łąkowski, A. Maksymowicz, Warszawa 1970
Polska Ludowa. Modzelewski, Werblan, rozmawia R. Walenciak, Warszawa 2017
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w Politechnice Warszawskiej, red. A. Jakubowski, S. Szefler, Warszawa 1979
Rokicki K., Aparatu obraz własny. Analiza wykresów porównawczych dotyczących kadry aparatu bezpieczeństwa publicznego w latach 1944–1955, w: „Zwyczajny” resort. Studia o aparacie bezpieczeństwa 1944–1956, red. K. Krajewski, T. Łabuszewski, Warszawa 2005, s. 13–32
Rykowski Z., Władyka W., Polska Próba. Październik ’56, Kraków 1989
Sasanka P., Władza, prasa i dziennikarze między XX Zjazdem KPZR, a październikiem 1956 roku, w: Nie tylko „Po Prostu”. Prasa w dobie odwilży 1955–1958, red. M. Przeperski, P. Sasanka, Warszawa 2019, s. 34–97
Sowa A.L., Historia Polityczna Polski 1944–1991, Kraków 2011
Szumiło M., Roman Zambrowski 1909–1977. Studium z dziejów elity komunistycznej w Polsce, Warszawa 2014
Torańska T., Oni, Warszawa 2004
Wierzbicki M., Związek Młodzieży Polskiej i jego członkowie. Studium z dziejów funkcjonowania stalinowskiej organizacji młodzieżowej, Warszawa 2006
Woroszylski W., Dzienniki, t. 1: 1953–1982, Warszawa 2017

Relation:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały

Volume:

20

Start page:

113

End page:

153

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2450-8357 ; 2450-8365 ; 10.12775/Polska.2022.04

Source:

IH PAN, sygn. B.155/20 Podr. ; IH PAN, sygn. B.156/20 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Access:

Open

×

Citation

Citation style: