RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Do góry nogami : PZPR na Politechnice Warszawskiej w czasach odwilży 1956 roku

Creator:

Ośko, Piotr ORCID

Date issued/created:

2022

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały, 20 (2022), Studia

Contributor:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Publisher:

Instytut Historii PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

s. 113-153

Abstract:

W artykule pokazano rolę uczelnianej komórki partyjnej Politechniki Warszawskiej w kryzysie 1956 r. Chociaż trudno uchwytna w źródłach, była ona zauważalna, gdyż na tej uczelni odbywały się wiece poparcia dla nowego kierownictwa PZPR w trakcie słynnego VIII Plenum. Autor starał się rozpoznać sympatie polityczne działaczy Politechniki dla frakcji partyjnych. W dalszej części omówiono proces odchodzenia od Października, który w PZPR nastąpił bardzo szybko i przejawiał się w tłumieniu oddolnych inicjatyw oraz odejściu od demokratycznych zasad wyłaniania władz.

References:

Bertram Ł., Bunt, podziemie, władza. Polscy komuniści i ich socjalizacja polityczna do roku 1956, Warszawa 2022
Ceglarz T., Liszkowska E., Ofiary Poznańskiego Czerwca, „Biuletyn IPN” 2021, nr 6, s. 55–70
Friszke A., Anatomia buntu. Kuroń, Modzelewski i komandosi, Kraków 2010
Friszke A., Rok 1956, w: A. Friszke, D. Stola, J. Eisler, Kierownictwo PZPR w czasie kryzysów 1956, 1968, 1970, Warszawa 2000, s. 5–48
Holzer J., O październiku 1956 – źródło wywołane, „Studia Polityczne” 2006, nr 18, s. 241–273
Jastrząb Ł., „Rozstrzelano moje serce w Poznaniu”. Poznański Czerwiec 1956 r. – straty osobowe i ich analiza, Warszawa–Poznań 2006
Kowalski L., Pamiętnik byłego komunisty. Myśli, uczucia, rzeczywistość, Warszawa 2013
Kozik Z., PZPR w latach 1954–1957. Szkic historyczny, Warszawa 1982
Kuroń J., Autobiografia. Wiara i Wina, Warszawa 2011
Lewandowski J., „Tajny” referat Chruszczowa. Okoliczności wygłoszenia i ujawnienia, „Zeszyty Historyczne” (Paryż), 1977, nr 41, s. 3–196
Machcewicz P., Polski rok 1956, Warszawa 1993
Noskowa A., XX Zjazd i tajny referat Nikity Siergiejewicza Chruszczowa. Próba rozliczenia ze stalinizmem czy taktyczna manipulacja?, w: Rok 1956 w Polsce i jego rezonans w Europie, red. J. Szymoniczek, E.C Król, Warszawa 2009, s. 105–120
Ośko P., Demokratyzacja terenowych struktur PZPR na fali odwilży 1956/1957 – pozorna czy prawdziwa?, w: Partia, państwo, społeczeństwo, red. K. Rokicki, Warszawa 2016, s. 280–325
Ośko P., Za fasadą. Komitet uczelniany w strukturze PZPR i jego wpływ na zarządzanie kadrami w latach 1948–1968. Zarys problemu na przykładzie Politechniki Warszawskiej, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2016, nr 27, s. 69–111
Paczkowski A., Żydzi w UB. Próba weryfikacji stereotypu, w: Komunizm. Ideologia, system, ludzie, red. T. Szarota, Warszawa 2001, s. 192–204
Politechnika Warszawska w ćwierćwieczu Polski Ludowej, red. W. Jasiobędzki, W. Kozyra, R. Łąkowski, A. Maksymowicz, Warszawa 1970
Polska Ludowa. Modzelewski, Werblan, rozmawia R. Walenciak, Warszawa 2017
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w Politechnice Warszawskiej, red. A. Jakubowski, S. Szefler, Warszawa 1979
Rokicki K., Aparatu obraz własny. Analiza wykresów porównawczych dotyczących kadry aparatu bezpieczeństwa publicznego w latach 1944–1955, w: „Zwyczajny” resort. Studia o aparacie bezpieczeństwa 1944–1956, red. K. Krajewski, T. Łabuszewski, Warszawa 2005, s. 13–32
Rykowski Z., Władyka W., Polska Próba. Październik ’56, Kraków 1989
Sasanka P., Władza, prasa i dziennikarze między XX Zjazdem KPZR, a październikiem 1956 roku, w: Nie tylko „Po Prostu”. Prasa w dobie odwilży 1955–1958, red. M. Przeperski, P. Sasanka, Warszawa 2019, s. 34–97
Sowa A.L., Historia Polityczna Polski 1944–1991, Kraków 2011
Szumiło M., Roman Zambrowski 1909–1977. Studium z dziejów elity komunistycznej w Polsce, Warszawa 2014
Torańska T., Oni, Warszawa 2004
Wierzbicki M., Związek Młodzieży Polskiej i jego członkowie. Studium z dziejów funkcjonowania stalinowskiej organizacji młodzieżowej, Warszawa 2006
Woroszylski W., Dzienniki, t. 1: 1953–1982, Warszawa 2017

Relation:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały

Volume:

20

Start page:

113

End page:

153

Detailed Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:238023 ; 2450-8357 ; 2450-8365 ; 10.12775/Polska.2022.04

Source:

IH PAN, sygn. B.155/20 Podr. ; IH PAN, sygn. B.156/20 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Access:

Otwarty

Object collections:

Last modified:

Mar 20, 2023

In our library since:

Mar 16, 2023

Number of object content downloads / hits:

26

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/ihpan/publication/274268

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information