Object structure
Title:

Wysiłki Adama Vetulaniego na rzecz reaktywacji Polskiej Akademii Umiejętności w latach 1956–1958

Subtitle:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały, 20 (2022), Studia

Creator:

Biliński, Piotr (1974– ) ORCID

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2022

Description:

p. 155-173

Subject and Keywords:

Polska Akademia Umiejętności - history - 20th century ; Vetulani, Adam (1901-1976) ; Polska Akademia Nauk - history - 20th century ; history of historiography ; history of science ; political history of the Polish People’s Republic ; Polish Academy of Sciences and Polish Academy of Arts and Sciences

Abstract:

The article discusses Jagiellonian University Professor Adam Vetulani’s eff orts to reactivate the Polish Academy of Arts and Sciences between 1956 and 1958, which failed due to the hostility of the communist authorities and the praesidium of the Polish Academy of Sciences in Warsaw. For his activities, Vetulani paid not only with a long-term ban on foreign travels (to the detriment of Polish sciences) and the fact that he did not become a full member of the Polish Academy of Sciences but also with long-term surveillance by the communist security services.

References:

Biernacki A., PAN i PAU, „Tygodnik Powszechny” 35, 12 IV 1981, nr 15
Chwalba A., Kraków w latach 1945–1989, w: Dzieje Krakowa, t. 6, red. J. Bieniarzówna, J.M. Małecki, Kraków 2004, s. 331–339
Głowiński T., Feliks Młynarski 1884–1972, Wrocław 2012
Grodziski S., Z dziejów organizacji nauki w Krakowie 1952–1958, „Studia Historyczne” 25, 1982, z. 2, s. 291–305
Grodziski S., Z dziejów Polskiej Akademii Umiejętności w latach 1957–1958, „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” 50, 2005, s. 517–531
Hübner P., Krakowski szkodnik, „Forum Akademickie” 2017, nr 5
Hübner P., Siła przeciw rozumowi… Losy Polskiej Akademii Umiejętności w latach 1939–1989, Kraków 1994
Piskurewicz J., Społeczny ruch naukowy w Polsce w latach 1944–1989, w: Historia nauki polskiej, t. 10: 1944–1989, cz. 2: Instytucje, red. L. Zasztowt, J. Schiller-Walicka, Warszawa 2015
Rutkowski T.P., Stanisław Kot 1885–1975. Biografia polityczna, Warszawa 2000
Skąpski J., Na drogach odrodzenia Polskiej Akademii Umiejętności, „Nauka Polska” 1990, nr 3–4, s. 49–62
Zwiercan K., Działalność prof. Kazimierza Nitscha w Polskiej Akademii Umiejętności, „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” 45, 2000, s. 367–392

Relation:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały

Volume:

20

Start page:

155

End page:

173

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2450-8357 ; 2450-8365 ; 10.12775/Polska.2022.05

Source:

IH PAN, sygn. B.155/20 Podr. ; IH PAN, sygn. B.156/20 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Access:

Open

×

Citation

Citation style: