Object structure
Title:

Zbylut Grzywacz : sceny z KORridy

Subtitle:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały, 20 (2022), Studia

Creator:

Cembrzyńska, Patrycja ORCID

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2022

Description:

p. 175-200

Subject and Keywords:

Grzywacz, Zbylut (1939-2004) ; Beef Cycle ; painting of the communist period ; tauromachia ; June ‘76 ; food shortages ; meat ; post-Yalta order of Europe ; myth of the ‘abduction of Europe’ ; painting - Poland - history - 20th century ; art, Polish - 20th century - themes, motives ; art and society - Poland - history - 20th century ; meat industry and trade - social aspects - Poland - 1945-1990

Abstract:

The article discusses the iconographic and ideological message of Zbylut Grzywacz’s paintings from the Beef Cycle, painted in the second half of the 1970s. The series is shown in the context of the supply problems in the Polish People’s Republic, the events of June ‘76 and the post-Yalta order of Europe. The question of the rudiments of actual historical events presented in Grzywacz’s work is combined with inquiries into the role of the painter’s dialogue with the traditions of art and tauromachy.

References:

Bal M., Quoting Caravaggio. Contemporary Art, Preposterous History, Chicago 1999
Barbarzak D., Rzymskie igrzyska i hiszpańska corrida. Rys porównawczy obu tradycji na wybranych przykładach, „Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae” 26, 2016, nr 2, s. 19–43
Biały A., Micke-Broniarek E., Dirke chrześcijańska, w: Akademizm w XIX wieku. Sztuka europejska ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie i innych kolekcji polskich. Katalog wystawy, red. I. Danielewicz, Warszawa 1998, s. 135–138
Czekalski S., Intertekstualność i malarstwo. Problemy badań nad związkami międzyobrazowymi, Poznań 2006
Czerwiec 1976. Spory i refleksje po 25 latach, red. P. Sasanka, R. Spałek, Warszawa 2003
Damisch H., Teoria /obłoku/. W stronę historii malarstwa, Gdańsk 2011
Eisler J., „Polskie miesiące” czyli Kryzys(y) w PRL, Warszawa 2008
Fik M., Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1944–1981, London 1989
Głowiński M., Peereliada. Komentarze do słów 1976–1981, Warszawa 1993
Imbierowicz A., Matka Polka w defensywie? Przemiany mitu i jego wpływ na sytuację kobiet w polskim społeczeństwie, „Ogrody Nauk i Sztuk” 2012, nr 2, s. 430–442
„Intelektualiści polscy milczą zupełnie”. Grudzień 1970 – styczeń 1971 w Szczecinie, red. S. Ligarski, Szczecin 2016
Jarosz D., Mięso, „Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały” 17, 2019, s. 313–330
Jarosz D., Reakcje społeczne na niedobory mięsa w Polsce w latach 1945–1989 (zarys problematyki), „Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały” 7, 2006, s. 223–266
Kizwalter T., „Zachód porwany…”, „Kwartalnik Historyczny” 120, 2013, 4, s. 825–831
Kochanowski J., „…jesteśmy już przyzwyczajeni”. Prolegomena do społeczno-modernizacyjnych kulis „problemu mięsnego” w PRL, „Przegląd Historyczny” 96, 2005, nr 4, s. 587–605
Konstantynów D., „Dirce chrześcijańska” Henryka Siemiradzkiego w Petersburgu i Moskwie (1898), „Biuletyn Historii Sztuki” 2016, nr 4, s. 591–621
Koziołek R., Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy, Katowice 2010
Koziołek R., Kod QV, w: R. Koziołek, Dobrze się myśli literaturą, Wołowiec 2016, s. 49–74
Krzyżanowski J., Najsławniejsza powieść polska, w: J. Krzyżanowski, Pokłosie Sienkiewiczowskie. Szkice literackie, Warszawa 1973, s. 327–343
Kundera M. i in., Zachód porwany. Eseje i polemiki, Wrocław 1984
Kundera M., Zachód porwany albo tragedia Europy Środkowej, „Zeszyty Literackie” 1984, nr 5, s. 14–31
Leiris M., Lustro tauromachii, Gdańsk 1999
Lewandowski S., Henryk Siemiradzki, Warszawa–Kraków 1904
Mazurek M., Antropologia niedoboru w NRD i PRL 1971–1989, Wrocław 2010
Miziołek J., „Dirke chrześcijańska” i inne tematy all’antica w twórczości Henryka Siemiradzkiego. Uwagi i rozważania, „Sztuka Europy Wschodniej” 2016, nr 4, s. 21–54
Nycz R., Dekonstrukcjonizm w teorii literatury, „Pamiętnik Literacki” 1986, nr 77/4, s. 101–130
Nycz R., Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Warszawa 1993
Ostrowska E., Obraz Matki Polki w kinie polskim – mit czy stereotyp?, „Kwartalnik Filmowy” 1997, nr 17, s. 131–140
Polak W., Humor i satyra niezależna w Polsce w latach 1981–1989, „Czasy Nowożytne” 13, 2002, s. 151–175
Sasanka P., Czerwiec 1976. Geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa 2006
Sienkiewicz H., Walka byków, w: idem, Pisma ulotne 1869–1873, Warszawa 1906 (Pisma Henryka Sienkiewicza, t. 81)
Szarota T., Śmiech zakazany – kawał (dowcip) polityczny jako informacja o postrzeganiu peerelowskiej rzeczywistości, „Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały” 5, 2001, s. 209–236
Tischner J., Etyka solidarności i Homo sovieticus, Kraków 1992
Walczewska S., Damy, rycerze i feministki. Kobiecy dyskurs emancypacyjny w Polsce, Kraków 1999
Zieliński T., Idea Polski w dziełach Sienkiewicza, Zamość 1920
Bałus W., „Pomoc” Zbyluta Grzywacza. O metaforze i metonimii w „czasie marnym”, w: Artysta wobec siebie i społeczeństwa. Twórczość Zbyluta Grzywacza i jej konteksty. Materiały z konferencji naukowej w Muzeum Narodowym w Krakowie, 7–8 maja 2009, red. J. Boniecka, Kraków 2010, s. 205–216
Boniecka J., Zbyluta Grzywacza rozmowa z mistrzami na przykładzie obrazu „Kolejka (Siedem etapów życia kobiety)”, w: Zbylut Grzywacz. 1939–2004. Wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie marzec–czerwiec 2009, red. nauk. J. Boniecka, J. Waltoś, Kraków 2008, s. 307–326
Boniecka J., Zbyluta Grzywacza wizja „Polonii A.D. 1982”, w: Polonia. Symbol tradycji – znak nowoczesności w stulecie odrodzenia Polski: duch – nadzieja – naród – zwycięstwo, Wałbrzych 2018, s. 77–91
Kostołowski A., Pomięty i wyprostowany, w: Zbylut Grzywacz. 1939–2004. Wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie marzec–czerwiec 2009, red. nauk. J. Boniecka, J. Waltoś, Kraków 2008, s. 295–305
Kudelska D., O czym nie mówi „Matka Polka”. Zbylut Grzywacz kontra mit, „Roczniki Humanistyczne” 2014, nr 4, s. 147–167
Maksymczak M., Bunt przeciw władzy i formalizmowi. Próba interpretacji twórczości grupy Wprost, Warszawa 2017
Maksymczak M., „Kolejka” i „Matka Polka”. O dwóch realizacjach Zbyluta Grzywacza, „Quart” 2010, nr 2, s. 66–76
Nyczek T., Rozdwojony, w: Zbylut Grzywacz. 1939–2004. Wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie marzec–czerwiec 2009, red. nauk. J. Boniecka, J. Waltoś, Kraków 2008, s. 283–293
Osęka A., Mięso, muchy, metafizyka, w: Zbylut Grzywacz. 1939–2004. Wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie marzec–czerwiec 2009, red. nauk. J. Boniecka, J. Waltoś, Kraków 2008, s. 327–329
Stronciwilk A., „«Wprost» o jedzeniu – polityczny wymiar kuchni w malarstwie Zbyluta Grzywacza”, w: A. Stronciwilk, „Wspólnota, ciało, polityka. Estetyczne i kulturowe konteksty jedzenia w polskiej sztuce współczesnej”, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem dr hab. M. Popczyk, prof. UŚ, Katowice 2018
Wprost 1966–1986. Maciej Bieniasz, Zbylut Grzywacz, Barbara Skąpska, Leszek Sobocki, Jacek Waltoś, red. A. Król, J. Waltoś, Kraków 2016

Relation:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały

Volume:

20

Start page:

175

End page:

200

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2450-8357 ; 2450-8365 ; 10.12775/Polska.2022.06

Source:

IH PAN, sygn. B.155/20 Podr. ; IH PAN, sygn. B.156/20 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Access:

Open

×

Citation

Citation style: