Object structure
Title:

Bez sentymentów… : obraz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w prasie rockowej po 1989 roku

Subtitle:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały, 20 (2022), Studia

Creator:

Trudzik, Artur Mariusz (1973– ) ORCID

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Instytut Historii PAN

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2022

Description:

p. 275-296

Subject and Keywords:

musical criticism - Poland - history - 20th century ; musical criticism - Poland - history - 1990- ; Polish periodicals - Poland - history - 20th century ; popular culture - Poland - history - 1990- ; popular music - political aspects - Poland - history ; journalism and music media ; media in the 20th and 21st century ; rock press ; Third Republic of Poland vs the Polish People’s Republic

Abstract:

The article’s essence was the assessment of 45 years of the Polish People’s Republic, emerging from the rock press, both immediately after the fall of communism and in later years. Contrary to appearances, magazines popularizing rock and its related genres did not limit their topics to musical issues; for this reason, the long-awaited regaining of freedom, including the freedom of speech, also in print, almost automatically triggered the need to confront the past era. Editors, publicists, columnists, and commentators, whose original style and colourful language enriched the content, presented their opinions, thus providing – from today’s perspective – an additional source of information about the Polish People’s Republic, the transformation and the beginnings of the Third Republic of Poland.

References:

Baran D., Media muzyczne w Polsce po 1989 roku – skąd, dokąd?, w: Media jako przestrzenie muzyki, red. M. Parus, A. Trudzik, Gdańsk 2016, s. 47–80
Baran D., Trudzik A., Music Magazines in Poland after 1989, w: Popular Music in Communist and Post-Communist Europe, red. J. Blum, Y. Kajanova, R. Ritter, Berlin 2019, s. 89–99
Bielec D., Czescy autorzy w polskim drugim obiegu a polsko-czeskie stereotypy, „Bohemistyka” 2008, nr 1–4, s. 129–131
Ciesielski R., Polska krytyka jazzowa XX wieku. Zagadnienia i postawy, Zielona Góra 2017
Dźwinel K., Bardowie na przystanku PKS-u. Jan Krzysztof Kelus i Andrzej Garczarek jako mistrzowie piosenkowego konkretu, „Tekstualia” 2018, nr 2, s. 21–38
Gajda K., Poza państwowym monopolem – Jan Krzysztof Kelus, Poznań 1998
Gajewski K., Rozliczenia z PRL-em na łamach bruLionu. Przypadek Jana Krzysztofa Kelusa, w: Doświadczenie komunizmu – pamięć i język, red. P. Zemszał, R. Halili, M. Głuszkowski, Toruń 2016, s. 132–148
Kamińska K., Koniec cenzury w PRL (1989–1990), „Studia Medioznawcze” 2014, nr 3, s. 115
Kelus J., Staszewski W., Był raz dobry świat… Jan Krzysztof Kelus w rozmowie z Wojciechem Staszewskim (i nie tylko), Warszawa 1999
Lanova V., Karel Kryl – písničkář sduší básníka, w: Mezi deklamovánkou a románem (Proměny žánrů včeské a slovenské literatuře), red. S. Fedrová, J. Hejk, A. Jedličková, Praga 2006, s. 134–145
Prokeš J., Specifiènost poetiky písní Karla Kryla, „Bohemistyka” 2005, nr 1, s. 65–72
Putzlacher-Buchtova R., Karel Kryl – mały wielki pieśniarz, „Piosenka. Rocznik Kulturalny” 2018, nr specjalny
Trudzik A., „Rock’n’Roll” (1990–1991). Niezbyt pomyślna próba transplantacji dobrych wzorców prasy muzycznej (rockowej) z PRL-u do III RP, w: Dziennikarstwo i media muzyczne a polityka, red. D. Baran, A.M. Trudzik, Opole 2020, s. 109–130
Trudzik A., „Tylko Rock”. Dzieje pisma oraz rezultaty badań nad miesięcznikiem „Tylko Rock” 1991– 2002, „Zeszyty Prasoznawcze” 2014, nr 3–4, s. 565–591
Trudzik A., „Tylko Rock”. Rezultaty analizy strukturalnej, Szczecin 2014
Trudzik A., Albumy rockowe z lat 80. – medium w walce z reżymem PRL-u (studium z dziennikarstwa muzycznego), „Kultura – Media – Teologia” 2015, nr 21, s. 53–87
Trudzik A., Bob Dylan przed otrzymaniem Literackiej Nagrody Nobla. Recepcja artysty w polskiej prasie muzycznej rockowo-jazzowej (analiza ilościowo-jakościowa), w: Słowami o dźwiękach… Muzyka w mediach (nie tylko doby PRL-u), red. B. Afeltowicz, A. Trudzik, Szczecin 2017, s. 13–33
Trudzik A., Czy jest miejsce dla Depeche Mode w rocku… „Tylko Rocku”? Analiza kwantytatywno-kwalitatywna z zakresu dziennikarstwa muzycznego, w: Od teorii do empirii, red. K. Stasiuk-Krajewska, M. Graszewicz, Wrocław 2014 (Teorie Komunikacji i Mediów, t. 7), s. 215–236
Trudzik A.M., Czy „Rock’n’Roll” to paradoksalnie pismo hard rockowe/heavy metalowe?, w: Artyści i sceny metalowej (kontr)kultury, red. J. Kosek, Kraków 2020, s. 95–117
Trudzik A., Działalność prasowo-wydawnicza Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2019, nr 3, s. 75–94
Trudzik A., Eksploracja i wykorzystywanie Internetu przez współczesny ruch anarchistyczny w Polsce, „Studia Medioznawcze” 2004, nr 2, s. 45–64
Trudzik A.M., Jazz in Central and Eastern Europe as Discussed by Jazz Magazine (1956–1959), „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 55, 2020, nr 3, s. 103–124
Trudzik A., Na początku był „Jazz”. 60 lat prasy muzycznej (jazz, rock) w Polsce, „Zeszyty Prasoznawcze” 2017, nr 1, s. 183–200
Trudzik A., Na styku dwóch epok. „Non Stop” (1988/89) – początki ewolucji rynku prasy muzycznej, w: Media a Polacy. Polskie media wobec ważnych wydarzeń politycznych i problemów społecznych, red. K. Pokorna-Ignatowicz, S. Jędrzejewski, J. Bierówka, Kraków 2012, s. 63–72
Trudzik A., Polska prasa muzyczna w dobie transformacji ustrojowej. „Tylko Rock” 1991–2002, Gdańsk 2017
Trudzik A.M., Prasa rockowa w PRL-u. „Magazyn Muzyczny” 1980–1991, Szczecin 2023 [w druku]
Trudzik A., Rekonstrukcja historii – prasa muzyczna jako pomijany segment prasy wydawanej oficjalnie w stanie wojennym, w: Media i dziennikarstwo w XX wieku. Studia i szkice, red. M. Kaczmarczyk, M. Boczkowska, Sosnowiec 2015
Trudzik A., Rock i muzyka popularna w prasie polskiej. Modele orientacji metodologicznych i rezultaty badań za 2014 rok, w: Konstruowanie komunikacji i mediów, red. M. Graszewicz, M. Wszołek, Kraków 2016 (Teorie Komunikacji i Mediów, t. 9), s. 19–36
Trudzik A.M., Rockmani z PRL-u o PRL-u po PRL-u na łamach prasy rockowej [w opracowaniu]
Trudzik A., Rola mediów w funkcjonowaniu współczesnego ruchu anarchistycznego w Polsce, w: „Stare”, ,,nowe” media w kontekście kampanii politycznych i sprawowania władzy, red. M. du Vall, A. Walecka-Rynduch, Kraków 2010 (Media i Polityka, t. 2), s. 45–64
Trudzik A.M., Strategie genologiczne krajowej prasy muzycznej w latach 70. XX w. (jazz, rock, pop), „Zeszyty Prasoznawcze” 2019, nr 4, s. 205–220
Trudzik A., The Origin of the Introduction of Popular Music to Polish Radio Broadcasting in the Polish People’s Republic (1950s and 1960s), w: Radio Relations. Policies and Aesthetics of the Medium, red. G. Stachyra, T. Bonini, M. Oliveira, Newcastle upon Tyne 2018, s. 183–201
Trudzik A., Wielowarstwowość pokładów muzyki hardrockowej/heavymetalowej w zasobach „Tylko Rocka”, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura” 2018, nr 10 (3), s. 95–117

Relation:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały

Volume:

20

Start page:

275

End page:

296

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

2450-8357 ; 2450-8365 ; 10.12775/Polska.2022.10

Source:

IH PAN, sygn. B.155/20 Podr. ; IH PAN, sygn. B.156/20 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Access:

Open

×

Citation

Citation style: