Object structure
Title:

Dwie misje rotmistrza Bolesława Długoszowskiego „Wieniawy” do Paryża w 1919 roku. Część 1: Członek Delegacji Nadzwyczajnej Tymczasowego Naczelnika Państwa

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku], R. 54 z. 4 (2022), Studia i artykuły

Creator:

Wołos, Mariusz (1968– ) ORCID

Institutional creator:

Polska Akademia Nauk, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla ISNI

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2022

Description:

p. 25-60

Subject and Keywords:

Długoszowski-Wieniawa, Bolesław (1881-1942) - career - diplomacy ; Piłsudski, Józef (1867-1935) - political and social thought ; Dmowski, Roman (1864-1939) - political and social thought ; Poland - foreign relations - 1918-1945 ; Paris Peace Conference (1919-1920) ; Polish National Committee (Paris ; 1917–1919) ; diplomacy ; French Military Mission in Poland

Abstract:

The article aims to discuss two diplomatic and military missions to Paris carried out by Bolesław Długoszowski (aka ‘Wieniawa’) in the first half of 1919. In both cases, he was an envoy of Józef Piłsudski, whose interests he represented in France during the Paris Peace Conference. While there, Długoszowski dealt with crucial problems related to the reconstruc-tion of the Polish state, including strengthening its military potential and establishing relations with the Entente powers and the Polish National Committee.

References:

Barré J.L., Le Seigneur-Chat. Philippe Berthelot, 1866–1934, Paris 2022
Dworzyński W., Wieniawa. Poeta – żołnierz – dyplomata, Warszawa 1993
Gmurczyk-Wrońska M., Pozyskać Francję. Zabiegi Józefa Piłsudskiego o wsparcie Francji po I wojnie światowej, „Dzieje Najnowsze” 2019, nr 2, s. 247–263
Gmurczyk-Wrońska M., Stanisław Patek w dyplomacji i polityce (1914–1939), Warszawa 2013
Jędrzejewicz W., Cisek J., Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867–1935, t. II: 1916–1920, Kraków–Łomianki 2006
Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej w Paryżu, t. XV: Archiwum Kazimierza Woźnickiego (1878–1949). Archiwa Komitetu Narodowego Polskiego i Delegacji Polskiej na Konferencję Pokojową w Paryżu (1917–1920). Rękopisy nr 3311–3670, oprac. A. Roszkowski, Paryż–Warszawa 2020
Kloc K., Michał Sokolnicki 1880–1967. Piłsudczyk – historyk – dyplomata, Kraków 2018
Kloc K., Piłsudski. Studium fenomenu Komendanta, Kraków 2021
Kornat M., Wołos M., Józef Beck. Biografia, Kraków 2020
Latos T., Sujkowski Antoni Zygmunt, w: Polski Słownik Biograficzny, t. XLV, Warszawa– Kraków 2007–2008, s. 382–385
Le Crédit National, établissement de crédit à moyen et long terme, „Revue Économique” 1951, t. II, nr 5, s. 657–674
Majchrowski J.M., Pierwszy ułan Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1993
Majchrowski J.M., Ulubieniec Cezara. Bolesław Wieniawa-Długoszowski. Zarys biografii, Wrocław–Warszawa–Kraków 1990
Nowak A., Polska i trzy Rosje. Polityka wschodnia Piłsudskiego i sowiecka próba podboju Europy w 1920 roku, Kraków 2021
Nowik G., Odrodzenie Rzeczypospolitej w myśli politycznej Józefa Piłsudskiego 1918–1922, cz. 2: Sprawy zagraniczne, Warszawa 2020
Orłowski M., Generał Józef Haller 1873–1960, Kraków 2007
Pertek J., Możdżeński Leonard, w: Polski Słownik Biograficzny, t. XXII, Wrocław–Warszawa– Kraków–Gdańsk 1977, s. 173–174
Piotrowski J., Generał Stefan Hubicki. Żołnierz, polityk, lekarz (1877–1955), Wrocław 2009
Piskor T., Wyprawa wileńska, Warszawa 1919
Pobóg-Malinowski W., Wrzosek A., Dłuski Kazimierz, w: Polski Słownik Biograficzny, t. V, Kraków 1939–1946, s. 189–193
Porte R., Haute-Silésie 1920–1922. Laboratoire des leçons oubliées de l’armée française et perceptions nationales, Paris 2009
Sandomierski K., Polska Wojskowa Misja Zakupów w Paryżu w latach 1919–1920, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1978, nr 4, s. 66–75
Schramm T., Francuskie misje wojskowe w państwach Europy Środkowej 1919–1938, Poznań 1987
Sibora J., Dyplomacja polska w I wojnie światowej, Warszawa 2013
Suleja W., „Mundur na nim szary…” Rzecz o Józefie Piłsudskim (1867–1935), Warszawa 2018
Uwijała P., Polska Wojskowa Misja Zakupów w Paryżu w latach 1919–1921. Pozyskiwanie i transport zagranicznego materiału wojennego dla Wojska Polskiego w okresie wojny polsko-sowieckiej, Grajewo 2021
Uwijała P., Powstanie i początkowa działalność Polskiej Wojskowej Misji Zakupów w Paryżu w okresie marzec–kwiecień 1919 roku. Charakterystyka pierwszych tygodni pracy na terenie Francji, „Wieki Stare i Nowe” 2019, t. XIV, s. 203–228
Vernon G., Belonging and betrayal… Bronia’s story. A fictional biography of Bronisława Wieniawa Długoszowska, [b.m.w.] 2013
Wandycz P., Henrys i Niessel. Dwaj pierwsi szefowie Francuskiej Misji Wojskowej w Polsce 1919–1921, w: idem, Polska a zagranica, Paryż 1986, s. 49–70
Wołos M., Generał dywizji Bolesław Wieniawa-Długoszowski. Biografia wojskowa, Toruń 2000
Wołos M., Piłsudczycy w kuluarach paryskiej konferencji pokojowej, w: Ład wersalski i zmiany terytorialne w Europie po I wojnie światowej, red. J. Kłaczkow, Z. Girzyński (w druku)

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

54

Issue:

4

Start page:

25

End page:

60

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2022.4.02

Source:

IH PAN, sygn. A.50754/4 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/54/4 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: