Object structure
Title:

Robotnicy cywilni w KL Auschwitz w latach 1940–1945

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku], R. 54 z. 4 (2022), Studia i artykuły

Creator:

Hojka, Zbigniew (1962– ) ORCID

Institutional creator:

Polska Akademia Nauk, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla ISNI

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2022

Description:

p. 109-130

Subject and Keywords:

Auschwitz (Poland ; Nazi concentration camp) ; civilian employees ; Buna Werke

Abstract:

Civilian labourers worked alongside the prisoners both in the Auschwitz Concentration Camp and in the mines and steel mills of the branch camps. As a rule, they were employed through private companies. They came from Germany, the allied states of the Third Reich, and the occupied countries. In the first period, mainly professionals were employed, later also unskilled workers. The conditions of their housing and food were usually disas-trous. They often helped prisoners, mainly by providing food and medicine. Some of them belonged to underground organisations.

References:

Auschwitz 1940–1945. Węzłowe zagadnienia z dziejów obozu, red. nauk. W. Długoborski, F. Piper, Oświęcim-Brzezinka 1995
Brzeziński E., Gawalewicz A., Hołuj T., Kępiński A., Kłodziński S., Wolter W., Więźniowie funkcyjni w hitlerowskich obozach koncentracyjnych, „Przegląd Lekarski – Oświęcim” 1968, nr 1, s. 64–73.
Cyra A., Ucieczka trzech więźniów z KL Auschwitz, „Oś – Oświęcim – Ludzie – Historia – Kultura” 2012, nr 54, s. 5
Czech D., Geneza obozu, jego budowa i rozbudowa, w: Auschwitz. Nazistowski obóz śmierci, red. F. Piper, T. Świebocka, Oświęcim-Brzezinka 2008, s. 15–42
Dunin-Wąsowicz K., Ruch oporu w hitlerowskich obozach koncentracyjnych 1933–1945, Warszawa 1983
Garliński J., Oświęcim walczący, Warszawa 1992
Gemeinschaftslager, „Biuletyn Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem” (Paryż–Oświęcim– Warszawa) 2002, nr 42/43, s. 154
Geneza Gemeinschaftslager oraz jego miejsce w strukturze KL Auschwitz-Birkenau, „Biuletyn Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem” (Oświęcim) 2008
Hüpsch S., Krzetuski A., Plaskura W., Wpływ więźniów z „grupy Mościckiej” na warunki bytowe i sanitarne w obozie oświęcimskim, „Przegląd Lekarski” 1973, nr 1, s. 140–141
Iwaszko T., Podobóz „Fürstengrube”, „Zeszyty Oświęcimskie” 1975, nr 16, s. 111
Iwaszko T., Podobóz „Günthergrube”, „Zeszyty Oświęcimskie” 1970, nr 12, s. 137
Iwaszko T., Podobóz „Laurahütte”, „Zeszyty Oświęcimskie” 1967, nr 10, s. 109
Kielar W., Anus mundi, Wrocław 2004
Kłodziński S., Rola kryminalistów niemieckich w początkach obozu oświęcimskiego, „Przegląd Lekarski” 1974, nr 1, s. 110–125
Konieczny A., Uwagi o początkach obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, „Zeszyty Oświęcimskie” 1970, nr 12, s. 7–15
Kopciewicz Ł., Geneza Gemeinschaftslager oraz jego miejsce w strukturze KL Auschwitz – Birkenau, „Biuletyn Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem” 2008, nr 54, s. 64–73
Langbein H., Auschwitz przed sądem. Proces we Frankfurcie nad Menem 1963–1965. Dokumentacja, tłum. V. Grotowicz, Wrocław–Warszawa–Oświęcim 2011
Langbein H., Ludzie w Auschwitz, tłum. V. Grotowicz, Oświęcim 1994
Ludzie dobrej woli. Księga pamięci mieszkańców ziemi oświęcimskiej niosących pomoc więźniom KL Auschwitz, red. H. Świebocki, Oświęcim 2005
Madajczyk Cz., Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, Warszawa 1970
Piper F., Podobóz „Neu-Dachs”, „Zeszyty Oświęcimskie” 1970, nr 12, s. 92–93
Piper F., Zatrudnienie więźniów KL Auschwitz. Organizacja pracy i metody eksploatacji siły roboczej, Oświęcim 1981
Setkiewicz P., Z dziejów obozów IG Farben Werk Auschwitz 1941–1945, Oświęcim 2006
Strzelecka I., Podobóz „Hindenburg”, „Zeszyty Oświęcimskie” 1969, nr 11, s. 121–122
Strzelecki A., Arbeitslager Gleiwitz III, „Zeszyty Oświęcimskie” 1972, nr 14, s. 131–132
Strzelecki A., Podobóz „Charlottengrube” w Rydułtowach, „Zeszyty Oświęcimskie” 1975, nr 17, s. 73
Strzelecki A., Podobóz Jawischowitz, „Zeszyty Oświęcimskie” 1974, nr 15, s. 214
Szabo P., Robotnicy cywilni w ruchu oporu w KL Auschwitz-Birkenau, praca magisterska, Katowice 2013, mps przechowywany w Archiwum Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Zonik Z., Najtrudniejszy front. Krótki zarys historii ruchu oporu w systemie hitlerowskich obozów koncentracyjnych, Warszawa 1978
Zięba A., „Wirtschaftshof Budy”, „Zeszyty Oświęcimskie” 1967, nr 10, s. 84

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

54

Issue:

4

Start page:

109

End page:

130

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0419-8824 ; 2451-1323 ; 10.12775/DN.2022.4.05

Source:

IH PAN, sygn. A.50754/4 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/54/4 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: