Object structure
Title:

Powstanie Niepodległego Państwa Chorwackiego (kwiecień-sierpień 1941)

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 44 z. 1 (2012)

Creator:

Kuberski, Hubert J. (1969– )

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

Summary in English. ; p. 71-95

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Yugoslavia - Politics and government - 1918-1945 ; Croatia - 1918-1945 ; World War (1939-1945) - Croatia

References:

Alexander S., Church and State in Yugoslavia since 1945, Cambridge 1979.
Andrew Ch., O. Gordijewski, KGB, Warszawa 1999.
Andrew Ch., W. Mitrochin, Archiwum Mitrochina. KGB w Europie i na Zachodzie, Warszawa, 2001.
Auty P., Tito. A Biography, London 1970.
Avakumovic I., History of the Communist Party of Yugoslavia, t. I, Aberdeen 1964.
Avramov S., Genocide in Yugoslavia, Belgrade 1995.
Banac I., The Fearful Asymmetry of War: The Causes and Consequences of Yugoslavia’s Demise, „Daedalus”, vol. CXXI, nr 2 (Spring) 1992.
Banac I., With Stalin Against Tito. Conformist Splits in Yugoslav Communism, Ithaca–London 1988.
Barany Z., The East European Gypsies. Regime Change, Marginality and Ethnopolitics, Cambridge 2002.
Basta M., Agonija i slom Nezavisne Države Hrvatske, Beograd 1971.
Beljo A., Yu–genocide. Bleiburg, Death Marches, UDBA (Yugoslav Secret Police), Toronto–Zagreb 1995.
Berend I. T., Central and Eastern Europe. Detour from the periphery to the periphery, Cambridge 1996.
Biber D., Nacizem in Nemci v Jugoslaviji, 1933–1941, Ljubljana 1966.
Bloch M., Ribbentrop, London 2003, s. 352.
Boban L., Croatian Borders 1918–1993, Zagreb 1993.
Boban L., Kontroverze iz povijesti Jugoslavije. Dokumentima i polemikom o temama iż novije povijesti Jugoslavije, Zagreb 1987.
Braham R. L., The Vatican: Remembering and Forgetting The Catholic Church and the Jews During the Nazi Era [w:] Vatican and the Holocaust. The Catholic Church and the Jews During the Nazi Era, red. R. L. Braham, Boulder 2000.
Burg S. L., The Political Integration of Yugoslavia’s Muslims: Determinants of Success and Failure, Pittsburgh 1983.
Chadwick O., Britain and the Vatican during the Second World War, Cambridge 1987.
Conquest R., Wielki terror, Warszawa 1997.
Craig G. A., Diplomats and Diplomacy During the Second World War [w:] The Diplomats 1939–1979, red. G. A. Craig i F. L. Loewenheim, Princeton 1994.
Čulinović F., Dvadeset sedmi mart, Zagreb 1965.
Cygański M., SS w polityce zagranicznej III Rzeszy w latach 1934–1945, Wrocław 1975.
Dallin A., German Rule in Russia 1941–1945. A Study of Occupation Policies, New York 1957.
Deakin F. W., Great Britain and European Resistance [w:] European Resistance Movements 1939–45. Proceedings od the Second International Conference on the History of the Resistance Movements Held at Milan 26–29 March 1961, vol. II, Oxford 1964. Deakin F. W., Great Britain and European Resistance [w:] European Resistance Movements 1939–45. Proceedings od the Second International Conference on the History of the Resistance Movements Held at Milan 26–29 March 1961, vol. II, Oxford 1964.
Deakin, F. W. The Embattled Mountain, London 1971.
Dedijer V., The Nazi Eastern Policy and Yugoslavia [w:] The Third Reich and Yugoslavia, Beograd 1977.
Dedijer V., The Yugoslav Auschwitz and the Vatican. The Croatian massacre of the Serbs during II WW, Buffalo 1992.
Deutsche Geschichte im Osten Europas. Zwischen Adria und Karawanken, red. A. Suppan, Berlin 1998.
Diemietier N., N. Biessonow, W. Kytienkow, Istorija cygan. Nowyj wzglad, Woroneż 2000.
Đuretić V., Saveznici i jugoslovenska ratna drama. Između nacionalnih i ideoloških izazova, Beograd 1985.
Ferenc T., Masowe wysiedlenia ludności Jugosławii podczas drugiej wojny światowej i nieudany plan osiedlenia Słoweńców w Polsce, Zamość 1972.
Fricke G., Kroatien 1941–1944: Die „Die Unabhängige Staat” in der Sicht des Deutschen Bevollmächtigen Generals in Agram, Glaise von Hortsenau, Freiburg 1972.
Friedländer S., Czas eksterminacji. Nazistowskie Niemcy i Żydzi 1939–1945, Warszawa 2010.
Gilbert M., The Holocaust. The Jewish Tragedy, London 1986.
Gilbert M., The Second World War. A Complete History, New York 1989.
Goldstein I., Holokaust u Zagrebu, Zagreb 2001.
Hilberg R., The Destuction of the European Jews. Revised and Definitive Edition, New York–London 1985, t. II.
Hoptner B., Yugoslavia in Crisis, 1934–1941, New York 1962.
Hory L., M. Broszat, Der Kroatische Ustascha–Staat 1941–1945, Stuttgart 1964.
Huttenbach H. R., The Romani Pořajmos. The Nazi Genocide of Gypsies in Germany and Eastern Europe [w:] The Gypsies of Eastern Europe, red. D. Crowe, J. Kolsti, Armonk–New York–London 1992.
Jelavich B., Historia Bałkanów: Wiek XX, t. II, Kraków 2005.
Karbowiak A., Z wiarą w Boga — Za Króla i Ojczyznę! Generał Dragoljub „Draža” Mihajlović i serbscy Czetnicy w okresie II wojny światowej, „Glaukopis”, nr 13–14, 2009.
Kenrick D., G. Puxon, The Destiny of Europe’s Gypsies, New York 1972.
Kershaw I., Hitler. 1936–1941 Nemezis, Poznań 2002.
Kiszling H. R., Die Kroaten. Der Schicksalsweg eines Südslavenvolkes, Graz–Köln 1956.
Kosier L. S., Jevreji u Jugoslaviji i Bugarskoj, Zagreb–Beograd–Ljubljana 1930.
Košutić I., Hrvatsko Domobranstvo u drugom svjetskom ratu, Zagreb 1992.
Kozeński J., Agresja na Jugosławię i Grecję 1941, Poznań 1979.
Krizman B., Ustaše i Treći Reich, t. I, Zagreb 1983.
Księga Pamięci. Cyganie w obozie koncentracyjnym Auschwitz–Birkenau, red. J. Parcer, München–London–New York–Paris 1993.
Laqueur W., Faszyzm. Wczoraj — dziś — jutro, Warszawa 1998.
Lepre G., Himmler’s Bosnian Division. The Waffen–SS Handschar Division 1943–1945, Atglen 1997.
Madajczyk C., Faszyzm i okupacje 1938–1945. Wykonywanie okupacji przez państwa Osi w Europie, Poznań 1983.
Malcolm N., Bosnia. A Short History, London 1996.
Matković H., Povijest Nezavisne Države Hrvatske, Zagreb 2002.
McConville M., A Small War in the Balkans. British Military Involvement in Wartime Yugoslavia, 1941–1945, London 1986.
Mikulan K., N. Thomas, Axis Forces in Yugoslavia 1941–1944, Oxford 2001.
Moodie A. E., The Italo–Yugoslav Boundary. A study in political geography, London 1945.
Musgrave T. D., Self–Determination and National Minorities, Oxford 1997.
Odić S., S. Komarica, Yugoslavia in the German Plans of Conquest [w:] The Third Reich and Yugoslavia, Beograd 1977.
Pavličević D., Historia Chorwacji, Poznań 2004.
Pavlowitch S. K., Yugoslavia, London 1971.
Pečarić J., Borba za Boku kotorsku. U Boki kotorskoj svaki kamen govori–hrvatski, Zagreb 1999.
Perić I., A History of the Croats, Zagreb 1998.
Petranović B., Istorija Jugoslavije 1918–1988, Beograd 1992, t. I.
Petranović B., Revolucija i kontrarevolucija u Jugoslaviji 1941–1945, Beograd 1983.
Petranović B., S. Dautović, Jugoslovenska revolucija i SSSR (1941–1945), Beograd 1988.
Petranović B., Vođstva građanskih stranaka i njihova politika za vreme rata i revolucije naroda Jugoslavije [w:] Politički život Jugoslavije 1914–1945, Beograd 1973.
Piper F., Auschwitz 1940–1945. Central Issues in the History of the Camp, vol. III: Mass murder, Oświęcim 2000.
Reinhartz D., Damnation of the Outsider. The Gypsies of Croatia and Serbia in the Balkan Holocaust, 1941–1945 [w:] The Gypsies of Eastern Europe, red. D. Crowe, J. Kolsti, Armonk–New York–London 1992.
Sabol Ž., Croatian Parliament, Zagreb 1995.
Šibl I., Zagreb tisuću devetsto četrdeset prve, Zagrzeb 1967.
Srkulj S., J. Lučić, Hrvatska povijest u dvadeset pet karata, Zagreb 1996.
Stafford D., Wielka Brytania i ruch oporu w Europie (1940–1945). Zarys dziejów Kierownictwa Operacji Specjalnych (SOE) oraz wybór dokumentów, Warszawa 1984.
Steinberg J., All or Nothing: The Axis and the Holocaust, 1941–1943, London 1990.
Sundhaußen H., Experiment Jugoslawien. Von der Staatsgründung bis zum Staatszerfall, Mannheim 1993.
Tanner M., Croatia. A Nation Forged in War, New Haven–London 1997.
Tanty M., Bałkany w XX wieku. Dzieje polityczne, Warszawa 2003.
Tejchman M., Valka na Balkane. Balkanske staty w letech 1941–1944, Praha 1986.
The changing shape of the Balkans, red. F. W. Carter, H. T. Norris, Boulder 1996.
Tomasevich J., War and Revolution in Yugoslavia 1941–1945: The Chetniks, Stanford 1975.
Tomasevich J., War and Revolution in Yugoslavia, 1941–1945. Occupation and Collaboration, Stanford 2001.
Trbovich A. S., A Legal Geography of Yugoslavia’s Disintegration, New York 2008.
Tuđman F., Bespuća povijesne zbiljnosti. Rasprava o povijesti i filozofiji zlosilja, Zagreb 1994.
Tuđman F., Okupacija i revolucija, Zagrzeb 1963.
Višnjić Č., Kordunaški proces, Zagreb 1997.
Waldenberg M., Rozbicie Jugosławii. Od separacji Słowenii do wojny kosowskiej, Warszawa 2003.
Walkiewicz W., Jugosławia. Byt wspólny i rozpad, Warszawa 2000.
Weitz E. D., A Century of Genocide. Utopias of Race and Nation, Princeton–Oxford 2003.
Wituch T., Terytoria sporne w Europie po 1815 roku, Pułtusk 2001.
Zacharias M. J., Jugosławia w polityce Wielkiej Brytanii 1940–1945, Warszawa 1985.
Znidarčić L., Alojzije Stepinac, Zagreb 1998.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

44

Issue:

1

Start page:

71

End page:

95

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/44/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/44/1 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: