Object structure
Title:

Społeczeństwo wobec kryzysu bydgoskiego z 1981 r.

Subtitle:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku] R. 44 z. 4 (2012)

Creator:

Osiński, Krzysztof (1974– )

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2012

Description:

p. 37-44 ; Summary in English.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

NSZZ "Solidarność" (Labor organization) ; labor unions - political activity - Poland - Bydgoszcz ; labor movement - Poland - Bydgoszcz - history - 20th c. ; Bydgoszcz (Poland) - politics and government - 20th c.

References:

Chiciński T. Kryzys bydgoski. Operacja o kryptonimie „Sesja” [w:] Nad Bałtykiem. W kręgu polityki, gospodarki, problemów narodowościowych i społecznych w XIX i XX wieku, red. Z. Karpus i in., Toruń 2005.
Chinciński T., W cieniu bydgoskiego marca ’81. Studia i szkice z dziejów NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2006, „Zeszyty Historyczne Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ «Solidarność» i Muzeum Wolności i «Solidarności» w Bydgoszczy”, z. 1.
Dudek A., Bydgoska łamigłówka [w:] A. Dudek, PRL bez makijażu, Kraków 2008.
Grysińska K., Obraz wydarzeń marcowych 1981 r. w Bydgoszczy w mediach, „Kronika Bydgoska”, 2005, t. 26.
Holzer J., Solidarność 1980-1981. Geneza i historia, Warszawa 1983.
Kościelny R., A. Kubaj, NSZZ „Solidarność” Region Pomorze Zachodnie, [w:] NSZZ „Solidarność” 1980-1989, t. 3: Polska północna, red. Ł. Kamiński, G. Waligóra, Warszawa 2010.
Kozłowski M., Kaliska „Solidarność” wobec bydgoskiego marca 1981 roku, Kalisz 2006.
Mażewski L., Niszczący dualizm. Polityka NSZZ „Solidarność” w latach 1980-1982, Toruń 2004.
Niemczyk K. J., Rekonstrukcja wydarzeń w gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z 19 marca 1981 roku, „Kronika Bydgoska”, 1991, t. 13.
Osiński K., Zarys dziejów NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego (1980-1990), Gdańsk 2010.
Pisarek W., W. Tyrański, Wydarzenia bydgoskie w relacjach prasowych, „Zeszyty Prasoznawcze”, 1981, nr 4.
Wenderlich J., E. Lubiewska, Nasza wolność. Bydgoski Marzec. Kalendarium wydarzeń, Bydgoszcz 2007.

Relation:

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku]

Volume:

44

Issue:

4

Start page:

37

End page:

44

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0419-8824 ; 0419-8824

Source:

IH PAN, sygn. A.507/44/4 Podr. ; IH PAN, sygn. A.508/44/4 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: