RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Turcja w koncepcjach polskiego Sztabu Generalnego w okresie Konferencji Lozańskiej (1922-1923) : nieznane memorandum Tadeusza Schaetzla

Creator:

Schaetzel, Tadeusz (1891–1971)

Date issued/created:

2014

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej T. 49 z. 2 (2014)

Contributor:

Gierowska-Kałłaur, Joanna Ed. ; Kornat, Marek (1971– ) : Ed. ; Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe Semper

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 23-49 ; Summary in English and Russian. ; Includes source appendix : Tadeusz Schaetzel, Raport z Konferencji Pokojowej w Lozannie przebieg do dnia 26 grudnia, Warszawa, 26 grudnia 1922 r., p. 29-46

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The article presents Tadeusz Schaetzel's memorandum from 26 December 1922, containing his analysis of the first round of negotiations at the Lausanne Conference. It was prepared on request of the General Staff, following Schaetzel's return from Lausanne, where he assumed the duties of observer at the peace conference. The document proves strong hopes for a future involvement of Turkey in the anti-Soviet policies of the Second Polish Republic.

References:

1. Bartoszewicz H., Misja Romana Knolla w Ankarze 1923–1924, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo–Wschodniej”, t. 36, 2001.
2. Batowski H., Między dwiema wojnami 1919–1939. Zarys historii dyplomatycznej, Kraków 1988.
3. Chmielowska D., Polsko–tureckie stosunki dyplomatyczne w okresie międzywojennym, Warszawa 2006.
4. Dokument z 1934 r. o zasadach polskiej polityki zagranicznej w Europie Środkowej i na Bałkanach, oprac. J. Tomaszewski, „Przegląd Historyczny”, t. 76, z. 4, 1985.
5. Documenti per la pace orientale, 1915–1932, ed. A. Giannini, Roma 1933.
6. Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918–1939, t. 1: 1918–1932, oprac. T. Jędruszczak i M. Nowak–Kiełbikowa, Warszawa 1989.
7. Hostler Ch. W., Turkism and the Soviets. The Turks of the World and their Political Objective, London 1957.
8. Kołodziejczyk D., Turcja, Warszawa 2010.
9. Kornat M., U źródeł idei prometejskiej. Związek Zbliżenia Narodów Odrodzonych (1921–1923), „Nowy Prometeusz”, nr 2, lipiec 2012.
10. Kozłowski L., Półksiężyc i gwiazda czerwona. Wybór pism, Wilno 1930.
11. Lewis B., Narodziny nowoczesnej Turcji, przekł. K. Dorosz, Warszawa 1972.
12. Libicki K., Kaukaz, „Wschód Polski”, nr 5, 1920.
13. Materski W., Powstanie i upadek państw narodowych na Zakaukaziu (1918–1925), [w:] Państwa narodowe Europy Środkowo–Wschodniej w XX wieku, red. W. Balcerak, Łowicz–Warszawa 2000.
14. Nevakivi J., Britain, France and the Arab Middle East: 1914–1920, London 1969.
15. Nicolson H., Curzon: the last phase 1919–1925. A Study in postwar diplomacy, London 1934.
16. Pod znakiem odpowiedzialności i pracy. Dziesięć wieczorów, Droga, red. A. Skwarczyński, Warszawa 1933.
17. Sokolnicki M., Polityka Piłsudskiego a Turcja, „Niepodległość”, t. VI, 1958.
18. Telegrammes de Lusanne. Documents diplomatiques sur la Conférence de la Paix de Lausanne, vol. I, Ankara 1990.
19. Wituch T., Tureckieprzemiany. Dzieje Turcji 1878–1923, Warszawa 1980.
20. Wroński S., Współdziałanie rządu polskiego z emigracyjnymi organizacjami antyradzieckimi w latach 1918–1939, „Z Dziejów Stosunków Polsko–Radzieckich. Studia i Materiały”, t. III, 1968.

Relation:

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

Volume:

49

Issue:

2

Start page:

23

End page:

49

Detailed Resource Type:

Source

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:52300 ; 1230-5057

Source:

IH PAN, sygn. A.453/49/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.454/49/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; rus

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

May 10, 2023

In our library since:

Mar 10, 2015

Number of object content downloads / hits:

1964

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/ihpan/publication/71651

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information