Object structure
Title:

Komisja Prasowa KC PZPR 1956–1957

Subtitle:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały 14 (2016)

Creator:

Przeperski, Michał (1986– )

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2016

Description:

p. 99-122 ; Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (Polish United Workers' Party) - history ; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Komitet Centralny - history ; communist propaganda - Poland - 1945-1970 ; Poland - history - uprising, 1956 ; Poland - press - 1945- ; government and the press - Poland - 1945-1970 ; press and politics - Poland - 1945-1970 ; press policy ; October 1956 (Poland) ; „The Thaw” in Poland

Abstract:

In 1955–1956 the communist system underwent deep erosion, and one of the most important and evident signs of it was decreased control the party exercised over propaganda. This gave the press wide readership, and made some of journalists feel as representatives of the people. Władysław Gomułka’s coming to power began a process of consolidation of the system and regaining of stability – this applied to the whole system, including propaganda. The Press Committee of the Central Committee of the Polish United Workers’ Party was meant as a concession to journalists: they were given a forum to formulate in which they could legally formulate their postulates for the price of loyalty to Gomułka. From the very beginning, however, the journalists who were members of the Press Committee and the party leaders had diverging interests. This made the actual activity of the Committee very limited. The political subjectivity of journalists was brutally challenged in the autumn of 1957, which was marked by a symbolic closure of the weekly Po Prostu. The Press Committee underwent a fundamental restructuring and its tasks changed. But a period of several months of its existence makes an important contribution to the political history of the press and propaganda in the Polish People’s Republic.

References:

Ciećwierz M., Polityka prasowa 1944–1948, Warszawa 1989
Curry J. L., Poland’s Journalists. Professionalism and Politics, Cambridge 1990
Czasopisma społeczno-kulturalne w okresie PRL, red. U. Jakubowska, Warszawa 2011
Eisler J., Jakim państwem była PRL w latach 1956–1976?, „Pamięć i Sprawiedliwość” 5 (2006), nr 2
Gogol B., „Fabryka fałszywych tekstów”. Z działalności Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Gdańsku w latach 1945-1958, Warszawa 2012
Grygo E., Z problematyki kierownictwa prasą PZPR w latach 1948–1959, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 23 (1984), nr 1
Jakubowski J., Struktura i zadania komórki organizacyjnej KC PZPR zajmującej się prasą (1949–1972), w: Materiały pomocnicze do historii dziennikarstwa Polski Ludowej, red. A. Słomkowska, współpr. D. Mikołajczyk-Grzelewska, t. 12, Warszawa 1988
Korotyński H., Trzy czwarte prawdy. Wspomnienia, Warszawa 1987
Kozieł A., Prasa w dokumentach PZPR w latach 1948–1958, w: Materiały pomocnicze do historii dziennikarstwa Polski Ludowej, red. A. Słomkowska, współpr. D. Mikołajczyk-Grzelewska, t. 18, Warszawa 1992
Kozieł A., Studium o polityce prasowej PZPR w latach 1948–1957, Warszawa 1991
Leszkowicz T., Gomułkowska struktura władzy w nowej rzeczywistości. Funkcjonowanie Biura Prasy KC PZPR w roku 1971 a proces „dostrajania polityki prasowej”, „Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały” 12 (2014)
Łopieńska B. N., Szymańska E., Stare numery, Warszawa 1990
Materiały pomocnicze do historii dziennikarstwa Polski Ludowej, red. A. Słomkowska, współpr. D. Mikołajczyk-Grzelewska, t. 12, 17, 18, Warszawa 1991
Mielczarek T., Od „Nowej Kultury” do „Polityki”. Tygodniki społeczno-kulturalne i społeczno-polityczne PRL, Kielce 2003.
Mond J., O nieznanej dyskusji Gomułki z dziennikarzami, „Zeszyty Historyczne” 90 (1963), z. 4
Persak K., Sprawa Henryka Hollanda, Warszawa 2006.
Prasa Polski Ludowej. Kalendarium 1956, „Zeszyty Prasoznawcze” 29 (1988), nr 3
Przeperski M., Władze i dziennikarze. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich w 1956 roku, „Pamięć i Sprawiedliwość” 13 (2014), nr 2
Rafalska D., Między marzeniami a rzeczywistością. Tygodnik „Po prostu” wobec głównych problemów społecznych i politycznych Polski w latach 1955–1957, Warszawa 2008
Słomkowska A., Badania nad kadrą kierowniczą w dziennikarstwie PRL, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 30 (1991), nr 1
Szumiło M., Roman Zambrowski 1909–1977. Studium z dziejów elity komunistycznej w Polsce, Warszawa 2014
Torańska T., Aneks, Warszawa 2015
Werblan A, Władysław Gomułka a ugrupowania w partii w Październiku 1956 roku, „Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały” 3 (1997)
Wilk H., Samochód dla towarzysza Wiesława. Dyskusje nad kierunkiem rozwoju motoryzacji indywidualnej w Polsce 1955–1970, „Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały” 11 (2013)
Władyka W., Na czołówce. Prasa w październiku 1956 roku, Warszawa 1989

Relation:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały

Volume:

14

Start page:

99

End page:

122

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

2450-8357

Source:

IH PAN, sygn. B.155/14 Podr. ; IH PAN, sygn. B.156/14 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Access:

Open

×

Citation

Citation style: