Borek Arkadiusz
Orłowska Anna Paulina
Chłapowski Krzysztof
Dembiński Paweł
Gochna Michał
Kram Dariusz
Kuc-Czerep Marta
Panecki Tomasz
Rutkowska Elżbieta
Słomska Katarzyna
Słomski Michał
Słoń Marek
Sowina Urszula
Stępniak Milena
Suproniuk Jarosław
Swoboda Paweł
Szady Bogumił
Związek Tomasz
Wielkopolska w drugiej połowie XVI wieku. Cz. 2, Komentarz, indeksy