Fonżychowski Artur
Nieoczywiste ośrodki wojewódzkie z lat 1975–1998 : awans mniejszych miast w świetle sytuacji większych sąsiadów