Przeperski MichaƂ
Wicenty Daniel
W przededniu transformacji : studium pewnego dziennika osobistego