Wilk Hubert
Flasiński Tomasz
Polska 1944/45-1989 : studia i materiały, 20 (2022), Recenzje