Sroka Stanisław Andrzej
Zamach Felicjana Zacha w świetle najnowszej historiografii węgierskiej