Kaczmarek Michał
Nekrolog lubiąski : próba krytyki przekazu