Mironowicz Eugeniusz
Rosja - Ukraina : 25 lat między "ograniczoną współpracą a ograniczoną konfrontacją"