Mazowsze w drugiej poĊ‚owie XVI wieku ; Cz. 2, Komentarz, indeksy